Αρχική Σελίδα Αναζήτηση Διάγραμμα Ιστοσελίδας
 

Για την συντήριση του site:

Τελευταία ενημέρωση::


Καλώς ήλθατε

στον ηλεκτρολογικό δικτυακό μας τόπο:
Μια μικρή προσπάθεια για καλύτερες, ασφαλέστερες, ωραιότερες, νομότυπες ελληνικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με ενημερωμένους ηλεκτρολόγους και καταναλωτές
 

 

NoneΝέες απαιτήσεις στην ηλεκτρολογική Νομοθεσία: Στο άρθρο 125 του Νόμου 5106/2024, στο ΦΕΚ 63Α’ της 01.05.2024 βρίσκονται οι νέες απαιτήσεις για τον Ελληνικό ηλεκτρολογικό κλάδο με εφαρμογή από 01.05.2024: Καταπολέμηση της ρευματοκλοπής - τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 2 και παρ. 4 άρθρου 7 ν. 4483/1965. Μια πρoσπάθεια ερμηνίας μέχρι να προκύψουν επίσημες ανακοινώσεις - οδηγίες Περισσότερα >>

 

None

Αλλαγές στην ηλεκτρολογική Νομοθεσία. 
Στην Υπουργική Απόφαση με τίτλο:Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 41020/819/25.09.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του άρθρου 30 (εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις) του Κτιριοδομικού Κανονισμού» (Β’ 2776)
. Περισσότερα >>

 

NoneΕξελίξεις στην ηλεκτρολογική Νομοθεσία. 
Στην Υπουργική Απόφαση με τίτλο: "Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού"
 με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3985Β της 22.06.2023, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέτει σε εφαρμογή τον νέο αυτόν Κανονισμό. Με την ηλεκτρολογική οπτική δεν εντοπίζονται μεγάλες αλλαγές σε σύγκριση με τον παλιό Κανονισμό. Περισσότερα >>

 

NoneΑλλαγές στην ηλεκτρολογική Νομοθεσία. 
Στην Υπουργική Απόφαση με τίτλο: "Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις" 
 με αριθμό 101195  που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4654Β της 8.10.2021, με ένα νέο ΦΕΚ με αριθμό 1188 της 3.3.2023 περιγράφονται αλλαγές σχετικά με το πρότυπο ΕΛΟΤ 60364 και για θέματα που αφορούν τους ελέγχους και την ΥΔΕ. Περισσότερα >>

Ενημερωτικά Ηλεκτρολόγων: Οδηγίες για τις ψηφιακές υπογραφές, την ψηφιακή θεώρηση της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) μέσω govgr και για την ψηφιακή της παραλαβή από τον ΔΕΔΔΗΕ. Προς ηλεκτρολόγους, συνεργάτες επαγγελματικών σωματείων και προς ιδιοκτήτες / καταναλωτές (χρήστες). Περισσότερα >>

 

Ενημερωτικά Ηλεκτρολόγων: Το βοήθημα για την καλύτερη αξιοποίηση της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 101195 και με τίτλο: ''Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις'' στο ΦΕΚ 4654 Β' της 08.10.2021, που έχουμε δημιουργήσει σε συνεργασία με με τον κ. Αντώνη Σαλευρή, απέκτησε ένα νέο παράρτημα με οδηγίες για την ''Οριστικοποιημένη ΥΔΕ'' και την ''Μη οριστικοποιημένη ΥΔΕ'' και είναι διαθέσιμο στην 2η έκδοση του e-book. Περισσότερα >>

 

Hλεκτρολογική Νομοθεσία. Νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με τίτλο: "Ψηφιακή έκδοση και θέωρηση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.)". Η Απόφαση αυτή με αριθμό 43059 ΕΞ 2022, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 45471Β της 21.10.2022. Ρυθμίζει τις διαδικασίες για την δυνατότητα ψηφιακών υπογραφών και ψηφιακής θεώρησης της ΥΔΕ, με σκοπό την διευκόλυνση της διαδικασίας προσκόμισης της στο «Ενιαίο μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» του άρθρου 11 του ν. 3982/2011 και μέχρι την έναρξη λειτουργίας του, στον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Περισσότερα >>

 

Ενημερωτικό του ΔΕΔΔΗΕ: Είναι εφικτή / επιτρεπτή στην Ελλάδα η εγκατάσταση μπαταριών για αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με φωτοβολταϊκό σε net metering;DEDDIE battery 2022.jpg

Ένα χρήσιμο βοήθημα για ηλεκτρολόγους και όχι μόνο σε δομή ερωτήσεων - απαντήσεων. Περισσότερα >>

 

Ηλεκτρολογική Νομοθεσία. Νέα Υπουργική Απόφαση με τίτλο: "Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις". 
Η απόφαση αυτή με αριθμό 101195  δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4654Β της 8.10.2021. Καθιερώνει το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ 60364 σε αντικατάσταση του ΕΛΟΤ HD 384 και περιλαμβάνει πολλές ρυθμίσεις και νέες απαιτήσεις για θέματα ηλεκτρικών εγκαταστάσεων όπως η αντικατάσταση των εγγράφων της ΥΔΕ με νέα έγγραφα. Περισσότερα >>

 

Ηλεκτρολογική Νομοθεσία. Διάθεση στην ελληνική αγορά ρευματοδοτών και ρευματοληπτών οικιακής χρήσης 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3245Β της 04.08.2020 η Απόφαση με αριθ. 82373 των Υπουργού και Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων διάθεσης και διαθεσιμότητας στην ελληνική αγορά ρευματοδοτών  και ρευματοληπτών οικιακής χρήσης.Περισσότερα >>

 

Ηλεκτρολογική Νομοθεσία. Αλλαγές στην ΚΥΑ για τις Διατάξεις Διαφορικού Ρεύματος (ΔΔΡ): Μετά από 13 χρόνια εφαρμογής η ΚΥΑ αλλάζει και μαζί με αυτήν αλλάζουν και τα έντυπα της ΥΔΕ. 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4825 Β της 24.12.2019 η Απόφαση με αριθ. 130414 των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αλλάζει το Άρθρο 1 της ΚΥΑ της ΦΑ'50/12081/642/26-07-2006 για τις Διατάξεις Διαφορικού Ρεύματος (ΦΕΚ 122 Β'). Οι βασικές αλλαγές είναι η απαίτηση για κάλυψη με ΔΔΡ με ΙΔΝ<=30mA μόνο τερματικών γραμμών, η απαλλαγή κάλυψης με ΔΔΡ των τερματικών γραμμών στα συστήματα TN-C και η δυνατότητα μη κάλυψης με ΔΔΡ τερματικών γραμμών που τροφοδοτούν ηλεκτρομηχανικό εξοπλισμό υπό προϋποθέσεις μελέτης και τεκμηρίωσης.   Περισσότερα >>

 

Ηλεκτρολογική Νομοθεσία. Απόφαση της ΡΑΕ με τίτλο:Έγκριση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και εξέτασης των φακέλων για τη σύνδεση και έναρξη λειτουργίας των εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγών ζεύγων (Η/Ζ), κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 13, του άρθρου 132 του ν. 4001/2011. 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3433 Β της 11.09.2019 η Απόφαση 754/2019 της ΡΑΕ με τίτλο: ''Έγκριση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και εξέτασης των φακέλων για τη σύνδεση και έναρξη λειτουργίας των εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγών ζεύγων (Η/Ζ), κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 13, του άρθρου 132 του ν. 4001/2011.'' Αφορά όλα τα Η/Ζ εφεδρικής παραγωγής. Καθορίζει τα έγγραφα και τα έντυπα που πρέπει να κατατίθενται για την έγκριση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και εξέτασης των φακέλων για τη σύνδεση στο Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) και έναρξη λειτουργίας των εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ)Περισσότερα >>

 

Πρόσφατο άρθρο στον ειδικό τύπο για ηλεκτρολογικά θέματα

Ένα νέο θέμα σχετικά με την χρήση και την αξιοποίηση του χαλκού στις ανανεώσιμες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας και ειδικά στα φωτοβολταϊκά. Για σκέψεις και για ενημέρωση, ένα άρθρο στο περιοδικό ΧΑΛΚΟΣ του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού (ΕΙΑΧ): O Χαλκός στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Περισσότερα >

 

Πρόσφατες ηλεκτροπληξίες στην Ελλάδα που μπορεί να προέρχονται από ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Με αφορμή και αιτία πρόσφατα περιστατικά. Ένα θέμα όχι ευχάριστο, αλλά δυστυχώς τα γεγονότα το κάνουν να παραμένει επίκαιρο. Που όμως είναι άμεσα συνδεδεμένο με τους επαγγελματίες ηλεκτρολόγους όλων των βαθμίδων. Είναι κρίμα, με τα ηλεκτρολογικά μέσα που διαθέτουμε σήμερα να χάνονται άνθρωποι από το ηλεκτρικό ρεύμα! Συγκεντρώνεται εδώ μια σύντομη περιγραφή πρόσφατων ηλεκτροπληξιών (έως και τις αρχές Ιανουαρίου 2019) που ηλεκτρολογικά πιθανόν θα μπορούσαν σαν να αποφευχθούν, ή τουλάχιστον να περιοριστούν οι συνέπειες τους...  Για σκέψεις και προβληματισμό. Περισσότερα >>

 Υπολογισμός τάσης επαφής σε δίκτυο άμεσης γείωσης (ΤΤ) σε περίπτωση σφάλματος L-PE 

Ο προβληματισμός για αυτόν τον υπολογισμό ξεκίνησε από τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις της Κύπρου αλλά αφορά και τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις της Αθήνας που τροφοδοτούνται από δίκτυο διανομής με σύστημα γειώσεων ΤΤ: Μεταβάλοντας τις τιμές του ηλεκτροδίου γείωσης της εγκατάστασης και το ρεύμα που θα περάσει από μια διάταξη διαφορικού ρεύματος (RCD) τι τάση επαφής δημιουργείται στα μεταλλικά μέρη που είναι συνδεμένα στον αγωγό PE.  Περισσότερα >>>

Τι μπορεί να προκύψει σε μια μονοφασική εγκατάσταση όταν τροφοδοτείται από δίκτυο διανομής ΤΝ (ουδετέρωσης) και ο ΡΕΝ εμφανίσει αυξημένη αντίσταση (π.χ. κάπου, κακή επαφή); 

Το πρόβλημα αυτό αν και δεν είναι συχνό (ευτυχώς) στα εληνικά δίκτυα διανομής) αξίζει διερεύνησης. Εδώ γίνεται μια προσπάθεια προσομοίωσης ηλεκτρολογικών συνθηκών με σκοπό να ευαισθητοποιήσει ηλεκτρολόγους, καταναλωτές, αλλά και τον ΔΕΔΔΗΕ, για να μειώσουμε ρίσκα, κινδύνους και ατυχήματα. Με μερικές δοκιμές διαπιστώνεται ότι εκτός από την καλή συμπεριφορά του δικτύου διανομής, οι καλές γειώσεις (δικτύου και εγκαταστάσεων) είναι το αποτελεσματικό μέτρο προστασίας από ηλεκτροπληξία και για αυτή την περίπτωση. Περισσότερα >>>

Τι μπορεί να συμβεί σε μια μονοφασική εγκατάσταση σε δίκτυο ΤΝ (ουδετέρωσης) αν διακοπεί ο ΡΕΝ κοντά στον μετρητή;

Το ερώτημα αυτό έχει τεθεί αρκετές φορές. Εδώ γίνεται μια προσπάθεια προσομοίωσης ηλεκτρολογικών συνθηκών με σκοπό να ευαισθητοποιήσει ηλεκτρολόγους, καταναλωτές, αλλά και τον ΔΕΔΔΗΕ, για να μειώσουμε ρίσκα, κινδύνους και ατυχήματα.  
Διαπιστώνεται εύκολα ότι μια καλή γείωση εγκατάστασης είναι το αποτελεσματικό μέτρο προστασίας από ηλεκτροπληξία και για αυτή την περίπτωση. Περισσότερα >>> 
 

Οι συνέπειες μιας πρόσφατης ηλεκτροπληξίας για τον ηλεκτρολόγο που συνέταξε την ΥΔΕ και για τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης
Με εφαρμογή της πρόσφατης Νομοθεσίας επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 euro στον ηλεκτρολόγο και τρίμηνη ανάκληση επαγγελματικής αδείας και στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης (επαγγελματικός χώρος) πρόστιμο 50.000 euro και τρίμηνη ανάκληση επαγγελματικής αδείας της επιχείρησης του. Περισσότερα >>

  Ενημέρωση καταναλωτών για ηλεκτρολογικά θέματα

Στο ηλεκτρολογικό marketing λέμε και πιστεύουμε ότι ο ενημερωμένος καταναλωτής είναι ο καλύτερος καταναλωτής. Δεν κάνουμε μαθήματα ηλεκτρολογίας, συγκεντρώνουμε εδώ ενημερωτικά θέματα με έμφαση στην ηλεκτρική ασφάλεια. Σκοπός μας να είναι εύκολα διαθέσιμα για όσους ενδιαφέρονται να είναι ενημερωμένοι.  Βασικοί σύμβουλοι για τα θέματα αυτά είναι οι ηλεκτρολόγοι όλων των βαθμίδων. Περισσότερα >>> 

Ενημερωτικά και τεχνικά βοηθήματα για ηλεκτρολόγους
Οι στατιστικές του δικτυακού τόπου δείχνουν ότι κάποια βοηθήματα  που ενδιαφέρουν ηλεκτρολόγους ζητούνται περισσότερο. Για να είναι εύκολα προσβάσιμα και διαθέσιμα, αυτά συγκεντρώθηκαν και θα συγκεντρώνονται στο μέλλον σε έναν χώρο.  Περισσότερα >>>  

 

Με λίγα κλικ θα βρείτε εδώ αρκετά στοιχεία για τα θέματα αυτά.

Αλλά αν δεν βρείτε εδώ αυτό που ψάχνετε, τότε ρωτήστε μας:
Ο δικτυακός αυτός τόπος θα βρίσκεται σε διαρκή (ανα)κατασκευή με βασικό σκοπό να προσφέρει όσο γίνεται περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες.

Για να κάνουμε καλύτερες, ασφαλέστερες, ωραιότερες, Νομότυπες ελληνικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει όλοι (όσοι το θέλουμε) να προσπαθήσουμε!

Γιώργος Σαρρής


Επιλεγμένα ενδιαφέροντα νέα του δικτυακού τόπου

24.06.2023 Εξελίξεις στην ηλεκτρολογική Νομοθεσία

Powered by CMSimple_XH | Template by Ellis.gr