Αρχική Σελίδα Αναζήτηση Διάγραμμα Ιστοσελίδας
 

Για την συντήριση του site:

Τελευταία ενημέρωση::


ΦΕΚ για ΕΛΟΤ 60364

 

Αλλαγές στην Υπουργική Απόφαση με τίτλο "Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις".
Στο το ΦΕΚ με αριθμό 1188 Β' της 3.3.2023 περιγράφονται οι αλλαγές για την παρακάτω Υπουργική Απόφαση:
-Το πρότυπο ΕΛΟΤ 60364 νομοθετείται γενικά, χωρίς έτος προσδιορισμού. Άρα θα τίθεται σε ισχύ κάθε νέα έκδοση του που θα καθορίζει ο ΕΛΟΤ χωρίς να απαιτείται πρόσθετη νομοθετική ρύθμιση.
-Δίδεται η δυνατότητα κατάτμησης ευθύνης σε ΥΔΕ, εφόσον αφορά τμήμα ΕΗΕ, μετά από τροποποίηση σε ηλεκτρικό πίνακα, με βάση τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Άρθρο 2.
-Η πλήρης εφαρμογή του προτύπου ΕΛΟΤ 60364 ξεκινά αντί της 8.4.2023, την 1.1.2024.
-Στο πρωτόκολλο ελέγχου κατά ΕΛΟΤ 60364 θα πρέπει να δηλώνεται με ποια έκδοση του προτύπου αυτού έχει γίνει ο περιγραφόμενος έλεγχος.
Το ΦΕΚ είναι διαθέσιμο στο Εθνικό Τυπογραφείο και εδώ.

 

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση με τίτλο "Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις".

Η απόφαση αυτή με αριθμό 101195 βρίσκεται στο ΦΕΚ 4654Β της 8.10.2021
Το ΦΕΚ είναι διαθέσιμο στο Εθνικό Τυπογραφείο και εδώ.
Τα βασικά θεματα της απόφασης είναι:
1. Η καθιέρωση του προτύπου ΕΛΟΤ 60364 σε αντικατάσταση του ΕΛΟΤ HD 384.
2. Η βελτιστοποίηση των απαιτήσεων για τους ελέγχους.
3. Η αντικατάσταση – επικαιροποίηση των εγγράφων για την ΥΔΕ.
4. Η προσθήκη νέου πρωτοκόλλου ελέγχου κατά ΕΛΟΤ 60364.
5. Η κωδικοποίηση των εγκαταστάσεων σε κατηγορίες με βάση την χρήση των χώρων τους για τους τακτικούς επανελέγχους τους.
6. Ο καθορισμός νέων χρονικών ορίων για τους τακτικούς επανελέγχους.
 
  Τα νέα έγγραφα της ΥΔΕ σε αρχεία acrobat και MS Word βρίσκονται εδώ 
 
Ένα βοήθημα για την καλύτερη εφαρμογή αυτής της Υπουργικής Απόφασης έχουμε δημιουργήσει σε συνεργασία με τον κ. Αντώνη Σαλευρή και είναι διαθέσιμο για down load κάνοντας διπλό κλίκ στην εικόνα: 
 
None
 
 
Powered by CMSimple_XH | Template by Ellis.gr