Αρχική Σελίδα Αναζήτηση Διάγραμμα Ιστοσελίδας
 

Για την συντήριση του site:

Τελευταία ενημέρωση::


Ενημέρωση για το ΕΛΟΤ 60364

 

Το Πρότυπο ΕΛΟΤ 60364:2020 έχει νομοθετηθεί για υποχρεωτική εφαρμογή στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με τον Νόμο 4710 που βρίσκεται στο ΦΕΚ 142Α της 23.07.2020.

Για τις υπόλοιπες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή με μεταβατικό στάδιο  όπως ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση, με αριθ. 101195 που βρίσκεται στο ΦΕΚ 4654Β της 08.10.2021    το οποίο έχει αλλάξει: Με βάση την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 17773 στο ΦΕΚ 1188 Β' της 03.03.2023 το μεταβατικό στάδιο τελειώνει την 31.12.2023. 

Από 01.01.2024: Για νέες ηλεκτρικες εγκατατάσεις, αλλά και για προσθήκες ή για τροποποιήσεις σε εγκαταστάσεις που έχουν κατακευαστεί κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή κατά ΚΕΗΕ θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο το ΕΛΟΤ 60364

Επισημάνσεις:
-Τακτικοί επενέλεγχοι και έκτακτοι έλεγχοι σε εγκαταστάσεις ή τμμήματα εγκαταστάσεων που έχουν κατακευαστεί κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή κατά ΚΕΗΕ θα γίνονται με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις που ίσχυαν όταν κατασκευάστηκαν.
-Για όλες τις εγκαστάσεις ή τμήματα εγκασταστάσεων, είτε έχουν κατασκευστεί κατά ΕΛΟΤ 60364, είτε κατά ΕΛΟΤ HD 384, είτε κατά ΚΕΗΕ, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη επιπρόσθετες νομοθετημένες απαιτήσεις (π.χ. χρονικά διαστήματα τακτικού επανελέγχου, απαιτήσεις για ΔΔΡ, κλπ.)

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 60364:2020 είναι διαθέσιμο για αγορά από την Βιβλιοθήκη του ΕΛΟΤ.

Επισήμανση: Όπως όλα τα πρότυπα, έτσι και αυτό προστατεύεται από Copyright και απαγορεύεται η αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε μέσον. 

Powered by CMSimple_XH | Template by Ellis.gr