Αρχική Σελίδα Αναζήτηση Διάγραμμα Ιστοσελίδας
 

Για την συντήριση του site:

Τελευταία ενημέρωση::


5. Ερωτήσεις για τα σχέδια

Βασικές επισημάνσεις:
-Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν δίδονται από τον γράφοντα με βάση την προσωπική του εμπειρία, εκτίμηση, ανάλυση και ερμηνεία και δεν διεκδικεί το αλάθητο. Δεν πρέπει να θεωρούνται δεσμευτικές και οριστικές εκτός και αν επιβεβαιώνονται από επίσημους φορείς.
-Ερωτήσεις, διευκρινήσεις αλλά και διορθώσεις είναι πάντα καλοδεχούμενες στο info@sarrisg.gr και  με την φόρμα επικοινωνίας του site.
-Η σειρά παρουσίασης δεν αντιστοιχεί στην σπουδαιότητα.
-Από το περιεχόμενο των ερωτήσεων που λαμβάνει ο γράφων και ανάλογα με την επεξεργασία τους μπορεί να προκύπτουν αλλαγές και βελτιώσεις σε παλαιότερες απαντήσεις.
-Με βάση τις οδηγίες της Δ.Ε.Η. Α.Ε. (τώρα ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) σχετικά με τους ελέγχους που θα κάνει κατά την παραλαβή της ΥΔΕ, δεν θα ελέγχει το τεχνικό περιεχόμενο των σχεδίων. Όμως ΠΡΟΣΟΧΗ, το περιεχόμενο τους αυτό μπορει να ελεγχθεί οποτεδήποτε με βάση τον πρόσφατο Νόμο 3982.

Γιώργος Σαρρής

5.1 Σε μια μικρή εγκατάσταση (π.χ. γκαρσονιέρα) επιτρέπεται τα μονογραμμικά της εγκατάστασης και του πίνακα να είναι σε ένα έγγραφο;
Απάντηση:
Στην Υπουργική Απόφαση περιγράφονται σαν ξεχωριστά έγγραφα. Επομένως προτείνεται να σχεδιάζονται και να παραδίδονται ξεχωριστά, σαν δύο έγγραφα.

5.2 Τα σχέδια θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα με υπολογιστή ή με το χέρι;
Απάντηση:
Δεν υπάρχει ιδιαίτερη απαίτηση στην Υπουργική Απόφαση. Και με τους δύο τρόπους κρίνονται αποδεκτά, αρκεί να τηρούνται οι κανόνες και οι συμβολισμοί ηλεκτρολογικής σχεδίασης κατά CENELEC.

5.3 Σε επανέλεγχο αδυνατούμε να εντοπίσουμε με ακρίβεια τις διαδρομές μερικών γραμμών. Θα πρέπει να ''γκρεμίσουμε'' το κτίριο για τον εντοπισμό της διαδρομής τους. Πρέπει να τις σχεδιάζουμε και πως;
Απάντηση:
Η απαίτηση για σχεδίαση τους (για διατομές ίσες ή μεγαλύτερες από 1,5mm2) είναι σαφής από την παράγραφο γ του άρθρου 1 της Υπουργικής Απόφασης για την νέα ΥΔΕ. Προτείνεται, όπου ο εντοπισμός τους δεν είναι εφικτός, να σχεδιάζονται προσεγγιστικά και να επισημαίνεται στο σχέδιο ''Λόγω αδυναμίας εντοπισμού των διαδρομών των καλωδιώσεων, η απεικόνιση τους σχεδιάστηκε κατ’ εκτίμηση''.

5.4 Σε τι μέγεθος χαρτιού πρέπει να γίνονται τα σχέδια;
Απάντηση:
Σε τυποποιημένο χαρτί σχεδίου (Α4, Α3, Α2 κλπ).

5.5 Είναι υποχρεωτικό το υπόμνημα στα σχέδια;
Απάντηση: 
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Νόμου 4483/1965 γίνεται αναφορά για δημιουργία υπομνήματος. Από τους βασικούς κανόνες ηλεκτρολογικού σχεδίου προκύπτει επίσης η απαίτηση αυτή. 

5.6 Πρέπει στο μονογραμμικό του πίνακα να περιγράφουμε και ποιας εταιρείας είναι τα υλικά του;
Απάντηση:
Δεν προκύπτει καμιά τέτοια απαίτηση ούτε από την Νομοθεσία, ούτε από τους κανόνες ηλεκτρολογικού σχεδίου.

5.7 Σε νέα εγκατάσταση τα φωτιστικά του κήπου τροφοδοτούνται με χαμηλή τάση (24V AC). Πρέπει οι γραμμές τους να σχεδιαστούν στο μονογραμμικό της εγκατάστασης;
Απάντηση:
 Με βάση την παράγραφο γ του άρθρου 1 της της Υπουργικής Απόφασης για την νέα ΥΔΕ, στο περιεχόμενο του ηλεκτρολογικού σχεδίου, σχεδιασμένο κατά CENELEC, που συνοδεύει την ΥΔΕ περιλαμβάνεται και η διαδρομή των ηλεκτρικών γραμμών, εφόσον έχουν διατομή ίση ή μεγαλύτερη του 1,5 mm2. Επομένως εφόσον οι γραμμές έχουν διατομή ίση ή μεγαλύτερη του 1,5 mm2 θα πρέπει να σχεδιαστούν.

5.8 Ελέγχει η ΔΕΗ (τώρα ΔΕΔΔΗΕ) το περιεχόμενο των σχεδίων της ΥΔΕ;
Απάντηση:
Με βάση τις οδηγίες της Δ.Ε.Η. Α.Ε. (τώρα ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) σχετικά με τους ελέγχους που θα κάνει κατά την παραλαβή της ΥΔΕ, δεν θα ελέγχει το τεχνικό περιεχόμενο των σχεδίων. Η ευθύνη για το περιεχόμενο τους είναι στον συντάκτη και υπογράφοντα την ΥΔΕ.

5.9 Ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστης της εγκατάστασης πρέπει να υπογράφει και τα σχέδια που υποβάλονται με την ΥΔΕ;
Απάντηση: 
 Νομοθετικά δεν προβλέπεται. Όμως κρίνεται σκπόπιμο και χρήσιμο για την καλύτερη επιβεβαίωση της γνησιότητας τους.  

5.10 Τα σχέδια πρέπει να θεωρούνται από το επαγγελματικό σωματείο το οποίο θεωρεί την ΥΔΕ;
Απάντηση: 
Νομοθετικά δεν προβλέπεται το να γίνεται θεώρηση και των υπολοίπων εγγράφων εκτός από του βασικού, άρα και των σχεδίων. Όμως αφού είναι συνημμένα άρα και αναπόσπαστα μέρη της ΥΔΕ, κρίνεται σκόπιμο και χρήσιμο να θεωρούνται, γιατί έτσι η γνησιότητα της υπογραφής του συντάκτη τους θα είναι καλύτερα κατοχυρωμένη.

Powered by CMSimple_XH | Template by Ellis.gr