Αρχική Σελίδα Αναζήτηση Διάγραμμα Ιστοσελίδας
 

Για την συντήριση του site:

Τελευταία ενημέρωση::


4. Ερωτήσεις για την έκθεση παράδοσης

Βασικές επισημάνσεις:
-Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν δίδονται από τον γράφοντα με βάση την προσωπική του εμπειρία, εκτίμηση, ανάλυση και ερμηνεία και δεν διεκδικεί το αλάθητο. Δεν πρέπει να θεωρούνται δεσμευτικές και οριστικές εκτός και αν επιβεβαιώνονται από επίσημους φορείς.
-Ερωτήσεις, διευκρινήσεις αλλά και διορθώσεις είναι πάντα καλοδεχούμενες στο info@sarrisg.gr και  με την φόρμα επικοινωνίας του site.
-Η σειρά παρουσίασης δεν αντιστοιχεί στην σπουδαιότητα.
-Από περιεχόμενο το ερωτήσεων που λαμβάνει ο γράφων και ανάλογα με την επεξεργασία τους μπορεί να προκύπτουν αλλαγές και βελτιώσεις σε παλαιότερες απαντήσεις.
-Με βάση τις οδηγίες της Δ.Ε.Η. Α.Ε. (τώρα ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) σχετικά με τους ελέγχους που θα κάνει κατά την παραλαβή της ΥΔΕ, δεν θα ελέγχει το περιεχόμενο της έκθεσης παράδοσης. Όμως ΠΡΟΣΟΧΗ, το περιεχόμενο της αυτό μπορει να ελεγχθεί οποτεδήποτε με βάση τον πρόσφατο Νόμο 3982.

Γιώργος Σαρρής

 

4.1 Ποια ισχύ πρέπει να υπολογίζουμε για τις πρίζες και τα φωτιστικά;
Απάντηση:
Την ισχύ που πραγματικά υπάρχει ή που προβλέπουμε να χρησιμοποιηθεί στην εγκατάσταση. Μια πρόταση του γράφοντα είναι, να γράφεται στο σχέδιο (κάτοψη) ανά πρίζα και φωτιστικό η ισχύς που βρίσκεται ή υπολογίζεται, έτσι ώστε έτσι να προκύπτει ένα ελέγξιμο αποτέλεσμα.

4.2 Αν δεν υπάρχουν σταθερές ηλεκτρικές συσκευές στην εγκατάσταση αλλά έχουμε κατασκευάσει τις γραμμές τους, τι γράφουμε στην έκθεση παράδοσης;
Απάντηση:
Προτείνεται να γράφεται η ένδειξη ''Αναμονή'' στον χώρο που βρίσκεται η κάθε γραμμή. Για τον υπολογισμό της εγκατεστημένης ισχύος που μπορεί να προκύψει όταν συνδεθεί μελλοντικά συσκευή, μπορεί να ληφθεί το αποτέλεσμα = (Μέγεθος ασφάλειας ή ασφαλειών που προστατεύουν την γραμμή) χ (φασική τάση γραμμής) χ (αριθμό των φάσεων).

4.3 Μπορεί να χρησιμοποιείται για την συνολική εγκατεστημένη ισχύ συντελεστής ταυτοχρονισμού;
Απάντηση:
Κατά την γνώμη του γράφοντος αυτό δεν είναι σωστό. Όταν χρησιμοποιείται συντελεστής ταυτοχρονισμού περιγράφεται μια υποτιθέμενη χρησιμοποιούμενη ισχύ, ή η πιθανή ζητούμενη ισχύς. Στην ΥΔΕ, στο βασικό έγγραφο αλλά και στην έκθεση παράδοσης ζητείται σαφέστατα η πραγματική εγκατεστημένη ισχύς που εντοπίζεται στην εγκατάσταση. Πρέπει να επισημανθεί ακόμη ότι η χρήση του συντελεστή αυτού μπορεί να δημιουργήσει φαινόμενα παρανομίας, γιατί μπορεί να μειώσει την ισχύ μιας μεγάλης εγκατάστασης για να την ''προσαρμόσει'' στην μικρή άδεια ενός ηλεκτρολόγου.

4.4 Τι μπορεί να περιλαμβάνει το πεδίο ''Παράδοση πρόσθετης τεκμηρίωσης (π.χ. σχέδια);
Απάντηση
: Εφόσον παραδίδονται πρόσθετα σχέδια εκτός άπό αυτά που συνοδεύουν την ΥΔΕ, ή φωτογραφίες, ή οδηγίες που αφορούν την εγκατάσταση, αυτά ορίζονται στο πεδίο αυτό.

4.5. Η ισχύς των ρευματοδοτών πρέπει να προστίθεται στον φωτισμό ή στις συσκευές;
Απάντηση:
Προτείνεται η ισχύς των ρευματοδοτών να προστίθεται με αυτήν των συσκευών. 

4.6. Στους επανελέγχους που γίνονται με βάση τον ΚΕΗΕ, πρέπει ο υπολογισμός εγκατεστημένης ισχύος να γίνεται με βάση τον τρόπο που όριζε η παλιά ΥΔΕ;
Απάντηση:
Δεν προκύπτει από πουθενά αυτή η απαίτηση.

4.7. Η συμπλήρωση της στήλης του βαθμού προστασίας ΙΡ των ηλεκτρλογικών υλικών είναι υποχρεωτική;
Απάντηση:
Εφόσον προβλέπεται και υπάρχει στο έγγραφο θα πρέπει να συμπληρώνεται. Αν σε κάποια παλιά υλικά δεν είναι δυνατόν να εντοπιστεί, προτείνεται να σημειώνεται ότι ο εντοπισμός του βαθμού προστασίας ΙΡ δεν είναι εφικτός.

4.8 Η έκθεση παράδοσης είναι έγγραφο το οποία γίνεται μεταξύ του ηλεκτρολόγου και του ιδιοκτήτη ή του χρήστη της εγκατάστασης;
Απάντηση:
Η έκθεση παράδοσης κατά την γνώμη του γράφοντος δεν πρέπει να έχει αυτόν τον στόχο. Η χρήση της πρέπει να αποβλέπει στην σωστή τεκμηρίωση του εγκατεστημένου στους χώρους σταθερού ηλεκτρολογικού υλικού για την κατοχύρωση του ηλεκτρολόγου, στην διαπίστωση ότι η εγκατεστημένη ισχύς καλύπτεται από την άδεια του ηλεκτρολόγου που συντάσει την ΥΔΕ και στην ενημέρωση του παραλαμβάνοντος ότι για τα περιγραφόμενα υλικά ισχύει η ΥΔΕ και η ευθύνη του υπογράφοντα την ΥΔΕ ηλεκτρολόγου. Η ενημέρωση αυτή μπορεί και πρέπει να γίνει ένα μέσον αποτροπής για τις αυθαίρετες και μη νόμιμες αλλαγές και προσθήκες στις εγκαταστάσεις και ένα καλό εργαλείο ηλεκτρολογικού μάρκετιγκ.  

Powered by CMSimple_XH | Template by Ellis.gr