Αρχική Σελίδα Αναζήτηση Διάγραμμα Ιστοσελίδας
 

Για την συντήριση του site:

Τελευταία ενημέρωση::


Θέματα νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη

 

Ψηφιακή έκδοση και θέωρηση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.)

Στο ΦΕΚ 45471Β της 21.10.2022 βρίσκεται η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό 43059 ΕΞ 2022 και με τίτλο: "Ψηφιακή έκδοση και θέωρηση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.)".
Η Απόφαση αυτή ρυθμίζει τις διαδικασίες για την νέα δυνατότητα ψηφιακών υπογραφών και ψηφιακής θεώρησης της ΥΔΕ, με σκοπό την διευκόλυνση της διαδικασίας προσκόμισης της - υποβολής της στο «Ενιαίο μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» του άρθρου 11 του Νόμου 3982/2011 και μέχρι την έναρξη λειτουργίας του, στον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Επισημάνσεις (συνοπτικά) κατά την άποψη και την οπτική του γράφοντα:
-Δεν προκύπτει απαίτηση για άμεση καθιέρωση μόνο ψηφιακών υπογραφών, ψηφιακής θεώρησης (όπου προβλέπεται νομοθετικά) και ψηφιακής υποβολής για όλες τις ΥΔΕ. Νομοθετείται μια νέα πρόσθετη δυνατότητα στην ήδη υπάρχουσα διαδικασία για τις ΥΔΕ. Η δυνατότητα υποβολής των ΥΔΕ σε χαρτί προς το παρόν δεν σταματά.
-Αν μια ΥΔΕ με βάση τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υποβληθεί ολοκληρωμένη ψηφιακά, δεν απαιτείται πλέον η υποβολή της σε χαρτί.
-Η εφαρμογή του govgr που περιγράφεται στην ΚΥΑ και η οποία βρίσκεται στο link
δίδει δυνατότητα αξιοποίησης της μόνο σε ηλεκτρολόγους που είναι εγγεγραμένοι στο επαγγελματικό σωματείο τους που έχει ενταχθεί ή και σε αυτά που θα ενταχθούν και εντοπίζονται στην εφαρμογή αυτή. 
-Προς το παρόν (26/10/2022) δίδεται η δυνατότητα για ΥΔΕ που περιλαμβάνουν σε ένα αρχείο .pdf όλα τα έγγραφα τους και αυτό δεν πρέπει να ξεπερνά τα 5 ΜΒ.
-Η υπογραφή του ιδιοκτήτη / καταναλωτή (χρήστη) που έχει ζητήσει την ΥΔΕ παραμένει υποχρεωτική, γιατί και αυτός ήταν, είναι και παραμένει νομοθετικά συνυπεύθυνος με τον ηλεκτρολόγο συντάκτη της ΥΔΕ για την ασφάλεια της εγκατάστασης του.
-Η ψηφιακά υπογεγραμμένη και θεωρημένη ΥΔΕ που εξάγεται από την εφαρμογή του govgr, για να υποβληθεί στο Ενιαίο μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων πρέπει να είσαγεται σε ειδική εφαρμογή του ΔΕΔΔΗΕ ο οποίος τηρεί το Μητρώο αυτό, στο link
Αναλυτικότερα στοιχεία και περισσότερες πληροφορίες θα δωθούν εδώ σύντομα.
Καλή επιτυχία, καλό ξεκίνημα σε αυτή την νέα δυνατότητα! 

Η Υπουργική Απόφαση με τίτλο "Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις" επιδρά δραστικά στην ΥΔΕ

Η απόφαση αυτή με αριθμό 101195 βρίσκεται στο ΦΕΚ 4654Β της 8.10.2021
Το ΦΕΚ είναι διαθέσιμο στο Εθνικό Τυπογραφείο και εδώ.
Τα βασικά θεματα της απόφασης είναι:
1. Η καθιέρωση του προτύπου ΕΛΟΤ 60364 σε αντικατάσταση του ΕΛΟΤ HD 384.
2. Η βελτιστοποίηση των απαιτήσεων για τους ελέγχους.
3. Η αντικατάσταση – επικαιροποίηση των εγγράφων για την ΥΔΕ.
4. Η προσθήκη νέου πρωτοκόλλου ελέγχου κατά ΕΛΟΤ 60364.
5. Η κωδικοποίηση των εγκαταστάσεων σε κατηγορίες με βάση την χρήση των χώρων τους για τους τακτικούς επανελέγχους τους.
6. Ο καθορισμός νέων χρονικών ορίων για τους τακτικούς επανελέγχους.
 
  Τα νέα έγγραφα της ΥΔΕ σε αρχεία acrobat και MS Word βρίσκονται εδώ 

 

Μετά από 13 χρόνια εφαρμογής η ΚΥΑ για τις Διατάξεις Διαφορικού Ρεύματος (ΔΔΡ) αλλάζει και αυτή η αλλαγή δημιουργεί αρκετές επιδράσεις στην ΥΔΕ. 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4825 Β της 24.12.2019 η Απόφαση με αριθ. 130414 των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αλλάζει το Άρθρο 1 της ΚΥΑ της ΦΑ'50/12081/642/26-07-2006 για τις Διατάξεις Διαφορικού Ρεύματος (ΦΕΚ 122 Β'). Οι αλλαγές που περιέχει επιδρούν στην ΥΔΕ με νέες απαιτήσεις και νέα έγγραφα.

Σε συνεργασία με τον κ. Αντώνη Σαλευρή επεξεργαστήκαμε την Υπουργική Απόφαση και το αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής με επισημάνσεις προτάσεις και ερμηνείες είναι εδώ διαθέσημο για download.

  

Από την 1η Μαιου 2012 παραλήπτης και διαχειριστής των ΥΔΕ δεν έιναι πλέον η ΔΕΗ, είναι η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  Επομένως στις ΥΔΕ που θα συντάσονται μετά την ημερομηνία αυτή αντί για ΔΕΗ Α.Ε. θα πρέπει να αναφέρεται ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Στο site της ΔΕΔΔΗΕ υπάρχουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τους ηλεκτρολόγους που συντάσσουν νέες ΥΔΕ: Περιγράφεται το πως θα πρέπει να έλεγχονται οι ΥΔΕ κατά την παραλαβή τους από τα κατά τόπους πρακτορεία της ΔΕΔΔΗΕ, όπως επίσης και οι απαντήσεις της σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με θέματα της νέας ΥΔΕ.
Μια αξιόλογη προσπάθεια για τη αποφυγή παρερμηνιών και διαφορετικών απόψεων μεταξύ ηλεκτρολόγων και υπαλήλων της ΔΕΔΔΗΕ κατά την άποψη του γράφοντος.
Οι οδηγίες αυτές είναι διαθέσιμες και εδώ όπως και οι απαντήσεις της σε ερωτήσεις
Περισσότερα στο link 
 http://62.169.203.22/Default.aspx?ID=47514&nt=18&lang=1

Στις 16/05/2012 συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τότε που ξεκίνησε η εφαρμογή της νέας Υπεύθυνης Δήλωση Εγκαταστάτης (ΥΔΕ).
 
Η νέα ΥΔΕ άρχισε να ισχύει από τις 16/05/2011 με βάση την Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με αριθ. Φ.50/503/168 της 19/04/2011, (ΦΕΚ 844 Β της 16/05/2011).
Η Απόφαση αυτή είναι διαθέσιμη σε αρχείο Acrobat (0,400Mb)

Στον χρόνο αυτόν που μεσολάβησε, με αιτία την νέα ΥΔΕ, οι Έλληνες ηλεκτρολόγοι (οι περισσότεροι) άρχισαν να βλέπουν τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με μια καλύτερη οπτική:
-Τις ελέγχουν αποτελεσματικότερα
-Κάνουν μετρήσεις σχετικά με τα μέτρα προστασίας
-Αξιοποιούν καλύτερα το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και τον ΚΕΗΕ συντάσοντας πρωτόκολλα ελέγχου
-Καταλαβαίνουν καλύτερα την ευθύνη τους για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και
-Ενημερώνουν τους τελικούς καταναλωτές για την ασφάλεια τους.

Βέβαια, υπάρχουν ακόμα δυσκολίες (συνήθειες χρόνων δύσκολα κόβονται) αλλά κάθε αρχή και δύσκολη.
Ο γράφων έχει μελετήσει αρκετές δεκάδες νέων ΥΔΕ από όλη την Ελλάδα, έχει εντοπίσει τα σημεία στα οποία δημιουργούνται δυσκολίες ή συχνά λάθη και σύντομα θα δωθούν εδώ επισημάνσεις και προτάσεις.
Καλή συνέχεια στην νέα ΥΔΕ!

Το μεταβατικό στάδιο που ξεκίνησε την 16/05/2011 και κατά την διάρκεια του οποίου μπορούσαν να εκδίδονται και οι παλιές και οι νέες ΥΔΕ τελείωσε στις 31/10/2011.
Από την  01/11/2011 πρέπει να εκδίδονται μόνο νέες ΥΔΕ. 

Με την νέα της δομή η ΥΔΕ δίδει πολλές δυνατότητες για την βελτίωση της ασφάλειας των ελληνικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Όπως κάθε τι νέο, έτσι και για την νέα ΥΔΕ θα χρειστεί να γίνει μια προσπάθεια στο ξεκίνημα της εφαρμογής της ώστε να γίνει ευρύτερα κατανοητή, να έφαρμοστεί σωστά και αποδοτικά από τον ηλεκτρολογικό κλάδο.

Στην προσπάθεια αυτής της ενημέρωσης συμετέχει και το site αυτό.

Ένα άρθρο του γράφοντα για την νέα ΥΔΕ δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ στο τεύχος 06.2011. Το άρθρο αυτό είναι διαθέσιμο σε αρχείο Acrobat (0,450Mb)

Οστόσο έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται και ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα συμπλήρωσης της.
Οι ερωτήσεις αυτές κωδικοποιούνται, επεξεργάζονται και θα δημοσιεύονται εδώ με τις απαντήσεις τους.

 

Επιλογές

Powered by CMSimple_XH | Template by Ellis.gr