Αρχική Σελίδα Αναζήτηση Διάγραμμα Ιστοσελίδας
 

Για την συντήριση του site:

Τελευταία ενημέρωση::


επεμβάσεις σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Οι επιδιορθώσεις, οι αλλαγές, οι προσθήκες και οι επεκτάσεις στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να γίνονται μόνο από αδειούχους εκπαιδευμένους, ενημερωμένους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες. ΟΙ εργασίαες αυτές θα πρέπει επίσης να συνοδεύονται από ΥΔΕ και ΥΔΚΕ με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία.

 

Τα μέτρα για την ασφάλεια από ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά πρέπει να επιλέγονται και να λαμβάνονται με πολλή προσοχή και μόνο από έμπειρους, ενημερωμένους αδειούχους ηλεκτρολόγους:
-Γιατί αυτοί πρέπει να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
-Γιατί τα μέτρα προστασίας πρέπει να λαμβάνονται έγκαιρα και αποτελεσματικά, επειδή σφάλμα σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση ή σε μια ηλεκτρική συσκευή μπορεί κάθε στιγμή να συμβεί με τραγικές συνέπειες.
 

Επεμβάσεις και ενέργειες που πρέπει να αποφεύγονται από τους καταναλωτές:

Αντικατάσταση καμμένων ασφαλειών τήξεως με συρματάκια ή άλλες ''πατέντες''.
Οι ασφάλειες πρέπει να προστατεύουν τα καλώδια για να μην καταστραφεί η μόνωση τους όταν το ηλεκτρικό ρεύμα ξεπεράσει ορισμένα όρια. Οι καμμένες ασφάλειες πρέπει να αντικαθίστανται μόνο με καινούργιες ίδιου μεγέθους (εντάσεως). Επεμβάσεις στις ασφάλειες μπορούν να προκαλέσουν βλάβες και πυρκαγιές.

Παράκαμψη των διατάξεων διαφορικού ρεύματος (αντιηλεκτροπληξιακών).
Η παράκαμψη αυτή (προσωρινή ή μόνιμη) με διακόπτες by pass μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία η πυρκαγιά. Είμαστε η μόνη χώρα στην οποία καταργούμε τα μέτρα προστασίας που λαμβάνουμε. Αυτή η παράκαμψη είναι πλέον και παράνομη με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. ΦΑΆ 50/12081/642 της 26/07/2006.

Χρήση ηλεκτρικών συσκευών με φις σούκο σε πρίζες τριπολικές.
Οι τριπολικές αυτές πρίζες στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί φις σούκο είναι για ορισμένες ηλεκτρικές συσκευές πολύ επικίνδυνες: Δεν προσφέρουν καμία προστασία σε περίπτωση σφάλματος προς αγώγιμο μέρος της ηλεκτρικής συσκευής γιατί δεν υπάρχει συνέχεια στον αγωγό προστασίας (γείωση) της εγκατάστασης με το φις σούκο. Οι τριπολικές αυτές πρίζες θα πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα με σούκο, από αδειούχους ηλεκτρολόγους.

Η ενημέρωση των καταναλωτών σε αυτά τα απλά θέματα είναι καθήκον όλων μας. Η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη από την αντιμετώπιση ενός προβλήματος ή ενός ατυχήματος.

Γιώργος Σαρρής
Powered by CMSimple_XH | Template by Ellis.gr