Αρχική Σελίδα Αναζήτηση Διάγραμμα Ιστοσελίδας
 

Για την συντήριση του site:

Τελευταία ενημέρωση::


νέα για το πρότυπο

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση με τίτλο "Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις".

Η απόφαση αυτή με αριθμό 101195 βρίσκεται στο ΦΕΚ 4654Β της 8.10.2021
Το ΦΕΚ είναι διαθέσιμο στο Εθνικό Τυπογραφείο και εδώ.
Ένα από τα  βασικά θεματα της απόφασης αυτής είναι η καθιέρωση του προτύπου ΕΛΟΤ 60364 σε αντικατάσταση του ΕΛΟΤ HD 384.
Powered by CMSimple_XH | Template by Ellis.gr