Αρχική Σελίδα Αναζήτηση Διάγραμμα Ιστοσελίδας
 

Για την συντήριση του site:

Τελευταία ενημέρωση::


διαφορές με τον ΚΕΗΕ

Εδώ συγκεντρώνονται οι διαφορές, οι αλλαγές και οι νέες απαιτήσεις που προκύπτουν από το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 σε σύγκριση με τον ΚΕΗΕ και έχουν εντοπιστεί από τον υπογράφοντα.

Τελευταία ενημέρωση 05.12.2006

1. Μερικές αλλαγές απαιτήσεων σε σύγκριση με τον ΚΕΗΕ που έχουν εντοπιστεί στην πράξη:

 • Γίνεται σαφέστερος διαχωρισμός για τα μέτρα προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας που πρέπει να λαμβάνονται για να αποφευχθεί έμμεση και άμεση επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα.
 • Περιγράφονται και ορίζονται τα συστήματα διανομής με βάση τα χαρακτηριστικά των ενεργών αγωγών και του τρόπου σύνδεσης των γειώσεων. -Καθορίζονται διαφορετικές απαιτήσεις για εγκαταστάσεις σε χώρους με ειδικές, πρόσθετες ανάγκες ασφαλείας (λουτρά, πισίνες, μαρίνες κάμπινγκ, εκθέσεις κλπ).
 • Ορίζεται σαφέστερα η προστασία με ηλεκτρικό διαχωρισμό.
 • Προκύπτουν νέες απαιτήσεις για εγκαταστάσεις σε χώρους κατασκευασμένους από εύφλεκτα υλικά.
 • Γίνεται απαραίτητη η σήμανση για όλες τις συσκευές χειρισμού, απομόνωσης και για τις διατάξεις προστασίας.
 • Επιτρέπεται η τοποθέτηση αγωγών διαφορετικών κυκλωμάτων ή τάσεων στο ίδιο κανάλι ή σωλήνα υπό προϋποθέσεις.
 • Επιτρέπεται η όδευση ηλεκτρικών γραμμών στο δάπεδο εφόσον προστατεύονται επαρκώς.
 • Καθορίζεται η χρήση πεπλατυσμένων οικιακών καλωδίων.
 • Δεν περιλαμβάνονται πλέον στο πρότυπο ειδικές απαιτήσεις που υπήρχαν στον ΚΕΗΕ και που αφορούσαν ηλεκτρολογικά υλικά που δεν είναι πλέον στην χρήση, όπως διπολικοί ρευματοδότες, συντηκτικά εντός ρευματοδοτών κλπ. Γενικά, το πρότυπο δεν θέτει ειδικές απαιτήσεις για ηλεκτρολογικά υλικά ή συσκευές. Παραπέμπει σε άλλα πρότυπα.
 • Δεν περιλαμβάνονται πλέον στο πρότυπο απαιτήσεις που αφορούν τους αναγκαίους χώρους τοποθέτησης μετρητών, στυλίσκους κ.λ.π. και γενικά ότι αφορά θέματα σύνδεσης με το δίκτυο διανομής πριν από τον μετρητή. Οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να ορίζονται από τον διανομέα και τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής.

2. Μερικές από τις ανάγκες που δεν κάλυπτε μέχρι τώρα ο ΚΕΗΕ:

 • Καθιερώνεται η χρήση διατάξεων διαφορικού ρεύματος (διακοπτών διαρροής) σαν συμπληρωματικό μέσο προστασίας και γίνεται υποχρεωτική για:
 • Εγκαταστάσεις στις οποίες η αυτόματη διακοπή της τροφοδοσίας σε περίπτωση σφάλματος δεν είναι εξασφαλισμένη.
 • Ρευματοδότες που βρίσκονται ή μπορούν να τροφοδοτήσουν συσκευές εκτός του κτιρίου.
 • Ρευματοδότες που μπορούν να τοποθετηθούν σε καθορισμένες ζώνες σε λουτρά, πισίνες
 • Εγκαταστάσεις σε κάμπινγκ και μαρίνες
 • Αγροτικές εγκαταστάσεις
 • Εγκαταστάσεις σε εργοτάξια
 • Πρόχειρες εγκαταστάσεις σε εκθέσεις & πανηγύρια
  Αναφέρεται η επιλογή διατάξεων διαφορικού ρεύματος ανάλογα με το είδος του αναμενόμενου ρεύματος διαρροής (π.χ. με συνεχή συνιστώσα, με ή χωρίς κυμάτωση)
 • Περιγράφονται και ορίζονται οι πολύ χαμηλές τάσεις ασφαλείας (SELV & PELV).
 • Ορίζονται μέγιστες θερμοκρασίες λειτουργίας καλωδίων ανάλογα με την μόνωση τους.
 • Περιγράφει τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται όταν στην εγκατάσταση προβλέπονται μονάδες ιδιοπαραγωγής (π.χ. γεννήτριες).
 • Ορίζεται και περιγράφεται το πώς θα γίνεται ο έλεγχος και ο επανέλεγχος των εγκαταστάσεων.
 • Δίδει βασικές απαιτήσεις για τροφοδοτήσεις σε συστήματα ασφαλείας.
 • -Δίδεται η δυνατότητα εγκατάστασης πριζών σούκο στα μπάνια σε προκαθορισμένες περιοχές υπό προϋποθέσεις.

3. Μερικές από τις νέες απαιτήσεις που προκύπτουν στην πράξη:

 • Δημιουργείται η υποχρέωση της χρήσης μόνο ηλεκτρολογικών υλικών που να είναι κατασκευασμένα και ελεγμένα με πρότυπα ΕΛΟΤ, Ευρωπαϊκά, ή διεθνή.
 • Εισάγεται και καθιερώνεται η κύρια ισοδυναμική σύνδεση κτιρίου και η συμπληρωματική ισοδυναμική σύνδεση όπου αυτή ορίζεται σαν απαραίτητη (π.χ. στα λουτρά).
 • Απαιτείται η αυτόματη διακοπή της τροφοδότησης, σε περίπτωση που θα συμβεί σφάλμα αμελητέας σύνθετης αντίστασης μεταξύ φάσεως και εκτεθειμένου αγώγιμου μέρους, εντός 0,4 δευτερολέπτων σε συσκευές ή σε τερματικά κυκλώματα στα δίκτυα ΤΝ.
 • Απαιτείται η τοποθέτηση πινακίδας οδηγίας από τον εγκαταστάτη, κοντά σε κάθε διάταξη διαφορικού ρεύματος που εγκαθιστά, (επιπλέον από την επισήμανση που υπάρχει επάνω στην διάταξη) για την δοκιμή και την επιβεβαίωση της καλής λειτουργίας της διάταξης από τον χρήστη τουλάχιστον κάθε εξάμηνο.
 • Ορίζεται και περιγράφεται το πώς θα γίνεται ο έλεγχος και ο επανέλεγχος των εγκαταστάσεων.
 • Δίδεται νέος τρόπος επιλογής για μέγιστα επιτρεπόμενα ρεύματα στα καλώδια, με βάση τον τρόπο εγκατάστασης, το είδος της μόνωσης, το πλήθος των φωτιζόμενων αγωγών, το υλικό του αγωγού και την θερμοκρασία περιβάλλοντος.
 • Απαιτείται για κάθε εγκατάσταση ένας κύριος ακροδέκτης ή ζυγός γείωσης στον οποίο πρέπει να συνδέονται οι αγωγοί γείωσης, οι αγωγοί προστασίας, οι αγωγοί της κυρίας ισοδυναμικής σύνδεσης και οι αγωγοί γείωσης λειτουργίας εάν αυτό προβλέπεται.
 • Πριν δοθεί σε χρήση μια νέα εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να τεκμηριώνεται απαραίτητα με ένα πρωτόκολλο από αυτόν που έκανε τον έλεγχο.

Γ. Σαρρής

Powered by CMSimple_XH | Template by Ellis.gr