Αρχική Σελίδα Αναζήτηση Διάγραμμα Ιστοσελίδας
 

Για την συντήριση του site:

Τελευταία ενημέρωση::


απαντήσεις σε ερωτήσεις


Η ιδέα για τις ερωτοαπαντήσεις αυτές προέκυψε από την καθημερινή πρακτική: Από τις ερωτήσεις που έχουν δημιουργηθεί και που δημιουργούνται σχετικά με το πώς θα εφαρμοστεί το νέο πρότυπο.
Για την ευκολότερη λοιπόν εφαρμογή του προτύπου, συγκεντρώνονται εδώ οι απαντήσεις (σε αρχεία Acrobat) από μερικές από τις συχνότερες ερωτήσεις που έχει λάβει και λαμβάνει ο υπογράφων μέχρι τώρα από τους τεχνικούς της πράξης.
Εδώ θα πρέπει να διευκρινιστεί, ότι οι απαντήσεις αυτές βασίζονται στην γνώση και την εμπειρία του υπογράφοντα, και δεν υποκαθιστούν σε καμιά περίπτωση το επίσημο πρότυπο το οποίο είναι και παραμένει έγγραφο αναφοράς.
Το ίδιο ισχύει και για απαντήσεις που προέρχονται από συνεργάτες.
Οι ερωτήσεις όπως και οι απαντήσεις μπορεί να είναι και επώνυμες αν συμφωνεί ο αποστολέας.

Εδώ πρέπει να τονιστεί, ότι για όσους θέλουν να ασχοληθούν περισσότερο με τα θέματα του νέου προτύπου, θα πρέπει να μελετήσουν, το πρωτότυπο κείμενο ή το εγχειρίδιο του, ή ακόμα καλύτερα, να παρακολουθήσουν μια σύντομη εκπαίδευση - ενημέρωση.

Γεώργιος Γρ. Σαρρής

  Περιεχόμενα

1. Τι είναι και πως πρέπει να γίνεται η κύρια ισοδυναμική σύνδεση κτιρίου;

2. Τι διατομή πρέπει να έχουν οι αγωγοί της κύριας ισοδυναμικής σύνδεσης;

3. Τι είναι τοπική συμπληρωματική ισοδυναμική σύνδεση και που αυτή ορίζεται σαν απαραίτητη;

 4. Τι διατομή πρέπει να έχουν οι αγωγοί της συμπληρωματικής ισοδυναμικής σύνδεσης;

 5. Δημιουργείται η υποχρέωση της χρήσης μόνο ηλεκτρολογικών υλικών που να είναι κατασκευασμένα και ελεγμένα με πρότυπα ΕΛΟΤ, Ευρωπαϊκά, ή διεθνή;

 6. Τι απαιτήσεις δημιουργούνται για προστασία από ηλεκτροπληξία με αυτόματη διακοπή της τροφοδότησης;

7. Που και πως δημιουργείται απαίτηση για πινακίδες και οδηγίες στους πίνακες διανομής;

8. Από πού και πως προκύπτει η απαίτηση για αρχικό έλεγχο της εγκατάστασης και για επανελέγχους;

9. Αλλάζει ο τρόπος επιλογής για μέγιστα επιτρεπόμενα ρεύματα στα καλώδια;

10. Τι είναι και που πρέπει να τοποθετείται ο κύριος ακροδέκτης ή ο ζυγός γείωσης;

11. Τι σημαίνει και πως ορίζεται η προστασία με ηλεκτρικό διαχωρισμό;

12. Προκύπτουν νέες απαιτήσεις για εγκαταστάσεις σε χώρους κατασκευασμένους από εύφλεκτα υλικά;

13. Τι προβλέπει το πρότυπο για την όδευση ηλεκτρικών γραμμών στο δάπεδο;

14. Τι προβλέπεται για την χρήση πεπλατυσμένων (πλακέ) οικιακών καλωδίων

15. Που προβλέπει το πρότυπο και τι απαιτήσεις θέτει για χώρους μετρητών;

16. Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται η εγκατάσταση διατάξεων διαφορικού ρεύματος;

17. Προβλέπει το πρότυπο διαφορετικούς τύπους διατάξεων διαφορικού ρεύματος ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας τους;

18 Τι πρέπει να προσέξουμε αν θέλουμε να τοποθετήσουμε περισσότερες από μια διατάξεις διαφορικού ρεύματος στην ίδια εγκατάσταση;

19. Τι είναι, τι προσφέρουν και πως ορίζονται οι πολύ χαμηλές τάσεις ασφαλείας (SELV & PELV);

20. Ποιους κανόνες θέτει το ΕΛΟΤ HD 384 όταν σε εγκατάσταση προβλέπονται εφεδρικές μονάδες ιδιοπαραγωγής (π.χ. γεννήτριες);

21. Τι προβλέπει το πρότυπο για φωτιστικά σε εξωτερικούς χώρους και ιδιαίτερα σε κήπους με τάση τροφοδοσίας 220V;

 22. Πως και γιατί προκύπτει για τα δίκτυα ΤΝ η απαίτηση του προτύπου για τον μέγιστο χρόνο απόζευξης 0,4s σε περίπτωση σφάλματος;

23. Ποια είναι η διαφορά στην προστασία που παρέχει μια διάταξη διαφορικού ρεύματος από αυτήν που παρέχει μια διάταξη προστασίας από υπερένταση;

24. Τι προβλέπει το πρότυπο για τις διαδρομές των εντοιχισμένων (χωνευτών) γραμμών;

25. Τι μέτρα προστασίας από έμμεση επαφή απαιτεί το πρότυπο για κυκλώματα που τροφοδοτούνται μέσω συστήματος αδιάλειπτης παροχής (UPS);

26. Μηχάνημα πισίνας

27. Υπάρχει με βάση το πρότυπο δυνατότητα κοινής όδευσης καλωδίων με τάση SELV και γραμμών ισχύος;

28. Επιτρέπει το πρότυπο να χρησιμοποιούνται οι ασφάλειες τήξεως και οι μικροαυτόματοι για έλεγχο και απομόνωση φορτίων;

29. Πως πρέπει να είναι με βάση το πρότυπο το πρωτόκολλο ελέγχου και επανελέγχου;

30. Σε ποιες περιπτώσεις επιβάλει το πρότυπο την μετρηση της αντίστασης γείωσης;

31. Που και γιατί κάνει υποχρεωτική το πρότυπο την θεμελιακή γείωση;

32. Επιτρέπει το πρότυπο καλώδια με γκρι χρωματισμό να χρησιμοποιούνται για φάση;

33. Προστασία τροφοδοσίας εκθεσιακών εκδηλώσεων

34. Είναι αποτελεσματική η προστασία με διατάξη διαφορικού ρεύματος σε εγκατάσταση με κακή γείωση;

35. Συνδέσεις κύριας ισοδυναμικής σύνδεσης κτιρίου

36. Δυσκολίες στην κατασκευή ισοδυναμικής σύνδεσης λουτρού

37. Τι προστασία από ηλεκτροπληξία μπορούμε να έχουμε σε περίπτωση σφάλματος σε φωτιστικό σώμα με μεταλλικό περίβλημα όταν δεν υπάρχει σύνδεση του στον αγωγό προστασίας

38. Αλλαγές απαιτήσεων σε εγκατάσταση φωτισμού κήπου

39. Ενημερωση ιδιοκτήτη - χρήστη για αντιηλεκτροπληξιακή προστασία σε εγκατάσταση φυσικού αερίου

40. Επιτρέπει το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 την συνύπαρξη δικτύων ΤΝ & ΤΤ στην ίδια εγκατάσταση;

41. Διευκρινήσεις για την γεφύρωση υδρομετρητών της ΕΥΔΑΠ

42. Διευκρινήσεις για την διέλευση γραμμών διαφορετικών εγκαταστάσεων

43. Διακοπή και απομόνωση ουδετέρου σε εγκαταστάσεις που τροφοδοτούνται από δίκτυο ΤΤ (άμεσης γείωσης)

44. Διευκρινησεις για κύρια και συμπληρωματική σύνδεση κτιρίου

45. Παροχή υποπίνακα ανελκυστήρα

46. Ερωτήσεις για ηλεκτρική εγκατάσταση σε δημόσιο χώρο

47. Υπάρχει απαίτηση από το πρότυπο για υποπίνακα;

48. Είναι επιτρεπτοί αγωγοί διατομής 0,75mm2 για τροφοδότηση φωτιστικών;

49. Τι προβλέπει το πρότυπο για τα τυφλά σημεία;

50. Τι προβλέπει το πρότυπο για την κατασκευή πινάκων για κατοικίες;

51. Επιτρέπει το πρότυπο την διατομή του αγωγού προστασίας να είναι μικρότερη από αυτήν του αγωγού φάσης;

52. Επιτρέπει το πρότυπο την κοινή χρήση ουδετέρου και αγωγού προστασίας σε περισσότερα κυκλώματα;

53. Ερωτήσεις για την χρήση πεπλατισμένων (πλακέ) καλωδίων

54. Δημιουργείται κίνδυνος διάβρωσης σωληνώσεων από τις ισοδυναμικές συνδέσεις;

55. Πως χρησιμοποιούνται οι πίνακες για τα μέγιστα επιτρεπόμενα ρεύματα στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384;

56. Πως απαιτεί το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 να μετριέται η αντίσταση γείωσης σε διαμέρισμα 6ου ορόφου σε δίκτυο με άμεση γείωση (ΤΤ);

57. Επιτρέπει το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 την εγκατάσταση πρίζας σούκο σε δωμάτιο μπάνιου;

58. Ποιος πρέπει να είναι ο ελεγκτής μιας εγκατάστασης με βάση το ΕΛΟΤ HD 384;

59. Υπάρχει απαίτηση από το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 για σύνδεση μπαταρίας μπάνιου στην ισοδυναμική σύνδεση;

60. Είναι αποδεκτοί όλοι οι τύποι των πριζών ισχύος από το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384;

61. Είναι αποδεκτή από το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 ή σύνδεση πριζών σούκο από πρίζα σε πρίζα;

62. Τι προβλέπει το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 σχετικά με επέμβαση σε πίνακα εργοταξιακής παροχής;

63. Καθορίζει το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 την σειρά τοποθέτησης γενικού διακόπτη, γενικής ασφάλειας και ΔΔΡ παροχής;

64. Επιτρέπει το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 την αντικατάσταση σε πίνακα διανομής του γενικού διακόπτη με ΔΔΡ;

65. Επιτρέπει το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 την εγκατάσταση αγωγών ΝΥΑ σε πλαστική σωλήνα στο δάπεδο;

66. Αποδέχεται το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 την μέτρηση αντίστασης γείωσης ηλεκτροδίου με την μέθοδο δύο αμπεροτσιμπίδων;

67. Τι προβλέπει το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 για την προστασία του χρήστη σε περίπτωση διακοπής του αγωγού ΡΕΝ σε μονοφασική εγκατάσταση ΤΝ-S (ουδετέρωση);

68. Επιτρέπει το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 κοινό ουδέτερο 2,5τχ για δυο γραμμές με φάση 1,5τχ σε μονοφασική εγκατάσταση;

69. Που περιλαμβάνει το ΕΛΟΤ HD 384 ειδικές απαιτήσεις σχετικά με τα φωτοβολταϊκά στις στέγες;

70. Επιτρέπει το ΕΛΟΤ HD 384 την χρήση του δημόσιου δικτύου ύδρευσης (π.χ. ΕΥΔΑΠ) σαν ηλεκτρόδιο γείωσης ηλεκτρικής εγκατάστασης;

71.  Τι προβλέπει το ΕΛΟΤ HD 384 για τον θερμοστάτη χώρου σε διαμέρισμα ο οποίος τροφοδοτείται με 230V από κοινόχρηστα (λεβητοστάσιο);

 

 

 

 

Powered by CMSimple_XH | Template by Ellis.gr