Αρχική Σελίδα Αναζήτηση Διάγραμμα Ιστοσελίδας
 

Για την συντήριση του site:

Τελευταία ενημέρωση::


έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Η ασφάλεια των ηλεκτρικών μας εγκαστάσεων μπορεί να διαπιστωθεί, να επιβεβαιωθεί, να βελτιωθεί και να αυξηθεί μετά από μεθοδικό και οργανωμένο έλεγχο τους.

Ο πρώτος και καλύτερος ελεγκτής μιας εγκατάστασης πρέπει να είναι αυτός που την κατασκεύασε!

Πως και γιατί πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι κοι οι επανέλεγχοι
των ηλεκτρικών μας εγκαταστάσεων με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384
και το γερμανικό σύστημα ελέγχου εγκαταστάσεων:
Διαθέσιμο άρθρο, από το περιοδικό Τεχνικό Βήμα σε αρχείο Acrobat 0,2Μb

Οι μέχρι τώρα εκπαιδευμένοι έλληνες ηλεκτρολόγοι όλων των βαθμίδων
με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και το γερμανικό σύστημα ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων βρίσκονται στις σελίδες των σεμιναρίων.

Γιατί και κάθε πότε πρέπει να ελέγχονται οι ηλεκτρικές μας εγκαταστάσεις:
Αυτά καθορίζονται από Υπουργική Απόφαση (διαθεσιμη σε αρχείο Acrobat 1,2Mb).
Σημείωση: άγνοια Νόμου δεν αιτιολογείται!

Ελληνικό σύστημα ελέγχου για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384
Άρθρο στο Δελτίο του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, Μάρτιος 2007. Το άρθρο είναι διαθέσιμο σε αρχείο Acrobat (1,9Mb)

Πως πρέπει να τεκμηριώνονται οι έλεγχοι των ηλεκτρικών εγαταστάσεων
Η τεκμηρίωση ορίζεται από την Υπουργική Απόφαση για την Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη.

Powered by CMSimple_XH | Template by Ellis.gr