Αρχική Σελίδα Αναζήτηση Διάγραμμα Ιστοσελίδας
 

Για την συντήριση του site:

Τελευταία ενημέρωση::


ΦΕΚ για γειώσεις

Η νομοθεσία που αφορά τις θεμελιακές γειώσεις 

Με την Υπουργική Απόφαση με αριθ. Φ.7.5/1816/88 της 27/02/2004 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 470 της 05/03/2004 ορίστηκε η θμελιακή γείωση σαν βασική γείωση προστασίας σε όλες τις νέες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

H Κοινή Υπουργική Απόφαση (KYA) με αριθ. ΦΑ’ 50/12081/642 της 26/07/2006 στο ΦΕΚ 1222 της 05.09.2006 στο άρθρο 2 ορίζει ξανά την υποχρέωση εγκατάστασης θεμελιακής γείωσης σε όλες τις νεοαναγειρόμενες οκοδομές οι οποίες διαθέτουν Ε.Η.Ε. 

Με την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 999 της 03/01/2007 στο ΦΕΚ 57 Β της 24.01.2007 από το ΥΠΕΧΩΔΕ έκλεισε το θέμα ενημέρωσης - επικαιροποίησης του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ) τροποποιώντας το άρθρο 30 της υπ’ αριθμόν 3046/304/3.2.1989 (ΦΕΚ 59Δ’/1989). Στην απόφαση αυτή αναφέρεται σαφώς και ορίζεται σαν βασική γείωση η θεμελιακή στα νέα κτίρια.

Η νομοθεσία που αφορά την απαγόρευση χρήσης του δικτύου της ΕΥΔΑΠ για ηλεκρόδιο γείωσης

Με το ΦΕΚ 552 Β της 26/03/2009 δημοσιεύτηκε ο κανονισμός της ΕΥΔΑΠ με τον οποίο απαγορεύεται η χρήση του υδραυλικού δικτύου της για ηλεκτρόδιο γείωσης (Άρθρο 2.5.8).

Επισήμανση: Άγνοια Νομοθεσίας δεν αιτιολογείται ούτε δικαιολογείται, ειδικά για υπεύθυνους ηλεκτρολόγους

 

Powered by CMSimple_XH | Template by Ellis.gr