Αρχική Σελίδα Αναζήτηση Διάγραμμα Ιστοσελίδας
 

Τελευταία ενημέρωση::


 

Καλώς ήλθατε

στον ηλεκτρολογικό δικτυακό μας τόπο:
Μια μικρή προσπάθεια για καλύτερες, ασφαλέστερες, ωραιότερες, νομότυπες ελληνικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με ενημερωμένους ηλεκτρολόγους και καταναλωτές
 

 

Hλεκτρολογική Νομοθεσία. Νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με τίτλο: "Ψηφιακή έκδοση και θέωρηση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.)". Η Απόφαση αυτή με αριθμό 43059 ΕΞ 2022, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 45471Β της 21.10.2022. Ρυθμίζει τις διαδικασίες για την δυνατότητα ψηφιακών υπογραφών και ψηφιακής θεώρησης της ΥΔΕ, με σκοπό την διευκόλυνση της διαδικασίας προσκόμισης της στο «Ενιαίο μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» του άρθρου 11 του ν. 3982/2011 και μέχρι την έναρξη λειτουργίας του, στον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Περισσότερα >>

 

Ενημερωτικό του ΔΕΔΔΗΕ: Είναι εφικτή / επιτρεπτή στην Ελλάδα η εγκατάσταση μπαταριών για αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με φωτοβολταϊκό σε net metering;DEDDIE battery 2022.jpg

Ένα χρήσιμο βοήθημα για ηλεκτρολόγους και όχι μόνο σε δομή ερωτήσεων - απαντήσεων. Περισσότερα >>

 

Ηλεκτρολογική Νομοθεσία. Νέα Υπουργική Απόφαση με τίτλο: "Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις". 
Η απόφαση αυτή με αριθμό 101195  δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4654Β της 8.10.2021. Καθιερώνει το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ 60364 σε αντικατάσταση του ΕΛΟΤ HD 384 και περιλαμβάνει πολλές ρυθμίσεις και νέες απαιτήσεις για θέματα ηλεκτρικών εγκαταστάσεων όπως η αντικατάσταση των εγγράφων της ΥΔΕ με νέα έγγραφα. Περισσότερα >>

Ηλεκτρολογική Νομοθεσία. Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων αναγγελίας έναρξης λειτουργίας των συνεργείων που εκτελούν εργασίες επισκευής και συντήρησης σε οχήματα υψηλής τάσης.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3407Β της 28.07.2021 η Απόφαση με αριθ. 194135 των Υπουργών  Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Υποδομών και Μεταφορών με θέμα τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων αναγγελίας έναρξης λειτουργίας των συνεργείων που εκτελούν εργασίες επισκευής και συντήρησης σε οχήματα υψηλής τάσης. Περισσότερα >>

 

Ηλεκτρολογική Νομοθεσία. Διάθεση στην ελληνική αγορά ρευματοδοτών και ρευματοληπτών οικιακής χρήσης 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3245Β της 04.08.2020 η Απόφαση με αριθ. 82373 των Υπουργού και Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων διάθεσης και διαθεσιμότητας στην ελληνική αγορά ρευματοδοτών  και ρευματοληπτών οικιακής χρήσης.Περισσότερα >>

  

Ηλεκτρολογική Νομοθεσία. Νόμος για προώθηση της ηλεκτροκίνησης
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 142Α της 23.07.2020 ο Νόμος 4710 με τίτλο: Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις. Περιέχει Άρθρα που κατά την άποψη του γράφοντος έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ηλεκτρολόγους. Περισσότερα >>

 

Ηλεκτρολογική Νομοθεσία. Αλλαγές στην ΚΥΑ για τις Διατάξεις Διαφορικού Ρεύματος (ΔΔΡ): Μετά από 13 χρόνια εφαρμογής η ΚΥΑ αλλάζει και μαζί με αυτήν αλλάζουν και τα έντυπα της ΥΔΕ. 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4825 Β της 24.12.2019 η Απόφαση με αριθ. 130414 των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αλλάζει το Άρθρο 1 της ΚΥΑ της ΦΑ'50/12081/642/26-07-2006 για τις Διατάξεις Διαφορικού Ρεύματος (ΦΕΚ 122 Β'). Οι βασικές αλλαγές είναι η απαίτηση για κάλυψη με ΔΔΡ με ΙΔΝ<=30mA μόνο τερματικών γραμμών, η απαλλαγή κάλυψης με ΔΔΡ των τερματικών γραμμών στα συστήματα TN-C και η δυνατότητα μη κάλυψης με ΔΔΡ τερματικών γραμμών που τροφοδοτούν ηλεκτρομηχανικό εξοπλισμό υπό προϋποθέσεις μελέτης και τεκμηρίωσης.   Περισσότερα >>

 

Ηλεκτρολογική Νομοθεσία. Απόφαση της ΡΑΕ με τίτλο:Έγκριση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και εξέτασης των φακέλων για τη σύνδεση και έναρξη λειτουργίας των εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγών ζεύγων (Η/Ζ), κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 13, του άρθρου 132 του ν. 4001/2011. 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3433 Β της 11.09.2019 η Απόφαση 754/2019 της ΡΑΕ με τίτλο: ''Έγκριση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και εξέτασης των φακέλων για τη σύνδεση και έναρξη λειτουργίας των εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγών ζεύγων (Η/Ζ), κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 13, του άρθρου 132 του ν. 4001/2011.'' Αφορά όλα τα Η/Ζ εφεδρικής παραγωγής. Καθορίζει τα έγγραφα και τα έντυπα που πρέπει να κατατίθενται για την έγκριση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και εξέτασης των φακέλων για τη σύνδεση στο Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) και έναρξη λειτουργίας των εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ)Περισσότερα >>

 

Πρόσφατο άρθρο στον ειδικό τύπο για ηλεκτρολογικά θέματα

Ένα νέο θέμα σχετικά με την χρήση και την αξιοποίηση του χαλκού στις ανανεώσιμες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας και ειδικά στα φωτοβολταϊκά. Για σκέψεις και για ενημέρωση, ένα άρθρο στο περιοδικό ΧΑΛΚΟΣ του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού (ΕΙΑΧ): O Χαλκός στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Περισσότερα >

 

Πρόσφατες ηλεκτροπληξίες στην Ελλάδα που μπορεί να προέρχονται από ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Με αφορμή και αιτία πρόσφατα περιστατικά. Ένα θέμα όχι ευχάριστο, αλλά δυστυχώς τα γεγονότα το κάνουν να παραμένει επίκαιρο. Που όμως είναι άμεσα συνδεδεμένο με τους επαγγελματίες ηλεκτρολόγους όλων των βαθμίδων. Είναι κρίμα, με τα ηλεκτρολογικά μέσα που διαθέτουμε σήμερα να χάνονται άνθρωποι από το ηλεκτρικό ρεύμα! Συγκεντρώνεται εδώ μια σύντομη περιγραφή πρόσφατων ηλεκτροπληξιών (έως και τις αρχές Ιανουαρίου 2019) που ηλεκτρολογικά πιθανόν θα μπορούσαν σαν να αποφευχθούν, ή τουλάχιστον να περιοριστούν οι συνέπειες τους...  Για σκέψεις και προβληματισμό. Περισσότερα >>

    

Υπολογισμός τάσης επαφής σε δίκτυο άμεσης γείωσης (ΤΤ) σε περίπτωση σφάλματος L-PE 

Ο προβληματισμός για αυτόν τον υπολογισμό ξεκίνησε από τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις της Κύπρου αλλά αφορά και τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις της Αθήνας που τροφοδοτούνται από δίκτυο διανομής με σύστημα γειώσεων ΤΤ: Μεταβάλοντας τις τιμές του ηλεκτροδίου γείωσης της εγκατάστασης και το ρεύμα που θα περάσει από μια διάταξη διαφορικού ρεύματος (RCD) τι τάση επαφής δημιουργείται στα μεταλλικά μέρη που είναι συνδεμένα στον αγωγό PE.  Περισσότερα >>>

 

Τι μπορεί να προκύψει σε μια μονοφασική εγκατάσταση όταν τροφοδοτείται από δίκτυο διανομής ΤΝ (ουδετέρωσης) και ο ΡΕΝ εμφανίσει αυξημένη αντίσταση (π.χ. κάπου, κακή επαφή); 

Το πρόβλημα αυτό αν και δεν είναι συχνό (ευτυχώς) στα εληνικά δίκτυα διανομής) αξίζει διερεύνησης. Εδώ γίνεται μια προσπάθεια προσομοίωσης ηλεκτρολογικών συνθηκών με σκοπό να ευαισθητοποιήσει ηλεκτρολόγους, καταναλωτές, αλλά και τον ΔΕΔΔΗΕ, για να μειώσουμε ρίσκα, κινδύνους και ατυχήματα. Με μερικές δοκιμές διαπιστώνεται ότι εκτός από την καλή συμπεριφορά του δικτύου διανομής, οι καλές γειώσεις (δικτύου και εγκαταστάσεων) είναι το αποτελεσματικό μέτρο προστασίας από ηλεκτροπληξία και για αυτή την περίπτωση. Περισσότερα >>>

 

Μέγιστα επιτρεπόμενα ρεύματα ηλεκτρικών γραμμών με αγωγούς από χαλκό

Ένας προβληματισμός που προκύπτει συχνά στην πράξη είναι το πόσο ρεύμα επιτρέπεται να περνά με ασφάλεια από τους αγωγούς ηλεκτρικής γραμμής σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση. Οι απαιτήσεις του ισχύοντος προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 έχουν αποτυπωθεί σε πίνακες. Ένα εργαλείο για γρήγορη αξιοποίηση των πινάκων του προτύπου που αφορούν εντοιχισμένες (χωνευτές) και επίτοιχες ηλεκτρικές γραμμές είναι διαθέσιμο εδώ. Περισσότερα >>> 

Τι μπορεί να συμβεί σε μια μονοφασική εγκατάσταση σε δίκτυο ΤΝ (ουδετέρωσης) αν διακοπεί ο ΡΕΝ κοντά στον μετρητή;

Το ερώτημα αυτό έχει τεθεί αρκετές φορές. Εδώ γίνεται μια προσπάθεια προσομοίωσης ηλεκτρολογικών συνθηκών με σκοπό να ευαισθητοποιήσει ηλεκτρολόγους, καταναλωτές, αλλά και τον ΔΕΔΔΗΕ, για να μειώσουμε ρίσκα, κινδύνους και ατυχήματα.  
Διαπιστώνεται εύκολα ότι μια καλή γείωση εγκατάστασης είναι το αποτελεσματικό μέτρο προστασίας από ηλεκτροπληξία και για αυτή την περίπτωση. Περισσότερα >>> 
 

Οι συνέπειες μιας πρόσφατης ηλεκτροπληξίας για τον ηλεκτρολόγο που συνέταξε την ΥΔΕ και για τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης
Με εφαρμογή της πρόσφατης Νομοθεσίας επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 euro στον ηλεκτρολόγο και τρίμηνη ανάκληση επαγγελματικής αδείας και στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης (επαγγελματικός χώρος) πρόστιμο 50.000 euro και τρίμηνη ανάκληση επαγγελματικής αδείας της επιχείρησης του. Περισσότερα >>

  Ενημέρωση καταναλωτών για ηλεκτρολογικά θέματα

Στο ηλεκτρολογικό marketing λέμε και πιστεύουμε ότι ο ενημερωμένος καταναλωτής είναι ο καλύτερος καταναλωτής. Δεν κάνουμε μαθήματα ηλεκτρολογίας, συγκεντρώνουμε εδώ ενημερωτικά θέματα με έμφαση στην ηλεκτρική ασφάλεια. Σκοπός μας να είναι εύκολα διαθέσιμα για όσους ενδιαφέρονται να είναι ενημερωμένοι.  Βασικοί σύμβουλοι για τα θέματα αυτά είναι οι ηλεκτρολόγοι όλων των βαθμίδων. Περισσότερα >>> 

Ενημερωτικά και τεχνικά βοηθήματα για ηλεκτρολόγους
Οι στατιστικές του δικτυακού τόπου δείχνουν ότι κάποια βοηθήματα  που ενδιαφέρουν ηλεκτρολόγους ζητούνται περισσότερο. Για να είναι εύκολα προσβάσιμα και διαθέσιμα, αυτά συγκεντρώθηκαν και θα συγκεντρώνονται στο μέλλον σε έναν χώρο.  Περισσότερα >>>  

 

Με λίγα κλικ θα βρείτε εδώ αρκετά στοιχεία για τα θέματα αυτά.

Αλλά αν δεν βρείτε εδώ αυτό που ψάχνετε, τότε ρωτήστε μας:
Ο δικτυακός αυτός τόπος θα βρίσκεται σε διαρκή (ανα)κατασκευή με βασικό σκοπό να προσφέρει όσο γίνεται περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες.

Για να κάνουμε καλύτερες, ασφαλέστερες, ωραιότερες, Νομότυπες ελληνικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει όλοι (όσοι το θέλουμε) να προσπαθήσουμε!

Γιώργος Σαρρής


Επιλεγμένα ενδιαφέροντα νέα του δικτυακού τόπου

26.10.2022 Ψηφιακή έκδοση και θέωρηση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.)

Powered by CMSimple_XH | Template by Ellis.gr