Αρχική Σελίδα Αναζήτηση Διάγραμμα Ιστοσελίδας
 

Τελευταία ενημέρωση::
January 25, 2019, 22:14


Θέματα νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη

 

 

Από την 1η Μαιου 2012 παραλήπτης και διαχειριστής των ΥΔΕ δεν έιναι πλέον η ΔΕΗ, είναι η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  Επομένως στις ΥΔΕ που θα συντάσονται μετά την ημερομηνία αυτή αντί για ΔΕΗ Α.Ε. θα πρέπει να αναφέρεται ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Στο site της ΔΕΔΔΗΕ υπάρχουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τους ηλεκτρολόγους που συντάσσουν νέες ΥΔΕ: Περιγράφεται το πως θα πρέπει να έλεγχονται οι ΥΔΕ κατά την παραλαβή τους από τα κατά τόπους πρακτορεία της ΔΕΔΔΗΕ, όπως επίσης και οι απαντήσεις της σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με θέματα της νέας ΥΔΕ.
Μια αξιόλογη προσπάθεια για τη αποφυγή παρερμηνιών και διαφορετικών απόψεων μεταξύ ηλεκτρολόγων και υπαλήλων της ΔΕΔΔΗΕ κατά την άποψη του γράφοντος.
Οι οδηγίες αυτές είναι διαθέσιμες και εδώ όπως και οι απαντήσεις της σε ερωτήσεις
Περισσότερα στο link 
 http://62.169.203.22/Default.aspx?ID=47514&nt=18&lang=1

Στις 16/05/2012 συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τότε που ξεκίνησε η εφαρμογή της νέας Υπεύθυνης Δήλωση Εγκαταστάτης (ΥΔΕ).
 
Η νέα ΥΔΕ άρχισε να ισχύει από τις 16/05/2011 με βάση την Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με αριθ. Φ.50/503/168 της 19/04/2011, (ΦΕΚ 844 Β της 16/05/2011).
Η Απόφαση αυτή είναι διαθέσιμη σε αρχείο Acrobat (0,400Mb)

Στον χρόνο αυτόν που μεσολάβησε, με αιτία την νέα ΥΔΕ, οι Έλληνες ηλεκτρολόγοι (οι περισσότεροι) άρχισαν να βλέπουν τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με μια καλύτερη οπτική:
-Τις ελέγχουν αποτελεσματικότερα
-Κάνουν μετρήσεις σχετικά με τα μέτρα προστασίας
-Αξιοποιούν καλύτερα το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και τον ΚΕΗΕ συντάσοντας πρωτόκολλα ελέγχου
-Καταλαβαίνουν καλύτερα την ευθύνη τους για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και
-Ενημερώνουν τους τελικούς καταναλωτές για την ασφάλεια τους.

Βέβαια, υπάρχουν ακόμα δυσκολίες (συνήθειες χρόνων δύσκολα κόβονται) αλλά κάθε αρχή και δύσκολη.
Ο γράφων έχει μελετήσει αρκετές δεκάδες νέων ΥΔΕ από όλη την Ελλάδα, έχει εντοπίσει τα σημεία στα οποία δημιουργούνται δυσκολίες ή συχνά λάθη και σύντομα θα δωθούν εδώ επισημάνσεις και προτάσεις.
Καλή συνέχεια στην νέα ΥΔΕ!

Το μεταβατικό στάδιο που ξεκίνησε την 16/05/2011 και κατά την διάρκεια του οποίου μπορούσαν να εκδίδονται και οι παλιές και οι νέες ΥΔΕ τελείωσε στις 31/10/2011.
Από την  01/11/2011 πρέπει να εκδίδονται μόνο νέες ΥΔΕ. 

Με την νέα της δομή η ΥΔΕ δίδει πολλές δυνατότητες για την βελτίωση της ασφάλειας των ελληνικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Όπως κάθε τι νέο, έτσι και για την νέα ΥΔΕ θα χρειστεί να γίνει μια προσπάθεια στο ξεκίνημα της εφαρμογής της ώστε να γίνει ευρύτερα κατανοητή, να έφαρμοστεί σωστά και αποδοτικά από τον ηλεκτρολογικό κλάδο.

Στην προσπάθεια αυτής της ενημέρωσης συμετέχει και το site αυτό.

Ένα άρθρο του γράφοντα για την νέα ΥΔΕ δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ στο τεύχος 06.2011. Το άρθρο αυτό είναι διαθέσιμο σε αρχείο Acrobat (0,450Mb)

Οστόσο έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται και ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα συμπλήρωσης της.
Οι ερωτήσεις αυτές κωδικοποιούνται, επεξεργάζονται και θα δημοσιεύονται εδώ με τις απαντήσεις τους.

 

Επιλογές

Powered by CMSimple_XH | Template by Ellis.gr