Αρχική Σελίδα Αναζήτηση Διάγραμμα Ιστοσελίδας
 

Τελευταία ενημέρωση::
January 16, 2019, 12:50


έλεγχος εγκαταστάσεων

Επαγγελματικό περίγραμμα επιθεωρητών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 
Το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚεΠις) γνωστοποιεί το πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα: 
Επιθεωρητής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
Στο επαγγελματικό αυτό περίγραμμα περιγράφεται η νέα αυτή ηλεκτρολογική εδικότητα. Αναλύονται επίσης οι απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες όπως επίσης και οι προτεινόμενες διαδρομές για την απόκτηση των προτεινόμενων προσόντων.
Το περίγραμμα είναι διαθέσιμο σε αρχείο Acrobat στο site του ΕΚεΠις
Ένα ακόμα βήμα για την δημιουργία ελληνικού συστήματος ελέγχου για την βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας των ηλεκτρικών μας εγκαταστάσεων.

Για την δημιουργία ειδικών γνώσεων στα θέματα ελέγχων, επανελέγχων & επιθεωρήσεων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων οργανώνονται σεμινάρια:
Για για την εκπαίδευση ελεγκτών - επιθεωρητών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και το γερμανικό σύστημα ελέγχου έχουν οργανωθεί μέχρι τώρα:


Το πρώτο σεμινάριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 21.01.2007 στην Αθήνα.
Οι συμμετέχοντες στο 1ο σεμινάριο

Το δεύτερο σεμινάριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 15.04.2007 στην Αθήνα.
Οι συμμετέχοντες στο 2ο σεμινάριο

Το τρίτο σεμινάριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 23.09.2007 στην Αθήνα.
Οι συμμετέχοντες στο 3ο σεμινάριο

Το τέταρτο σεμινάριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 13.04.2008 στην Αθήνα.
Οι συμμετέχοντες στο 4ο σεμινάριο

Το πέμπτο σεμινάριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 28.09.2008 επίσης στην Αθήνα.
Οι συμμετέχοντες στο 5ο σεμινάριο

To έκτο σεμινάριο με θέμα"Έλεγχοι, επανέλεγχοι & επιθεωρήσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και το γερμανικό σύστημα ελέγχου" ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 07.04.2009 στην Θεσσαλονίκη.
Οι συμμετέχοντες στο 6ο σεμινάριο

Το επόμενο σεμινάριο με θέμα: Έλεγχοι, επανέλεγχοι & επιθεωρήσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και το γερμανικό σύστημα ελέγχου, βρίσκεται σε προετοιμασία

 

E-check = επανέλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στην Γερμανία:
Μια ιδέα για τους Έλληνες ηλεκτρολόγους όλων των βαθμίδων.
Διαθέσιμη παρουσίαση σε αρχείο Acrobat (0,7Mb)
και για όσους έχουν ενδιαφέρον για το θέμα
και τα καταφέρνουν με τα Γερμανικά http://www.e-check.de/

Συγχρονα όργανα μετρήσεων και ελέγχου για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
Για το θέμα αυτό είναι διαθέσιμα δύο άρθρα που γράφτηκαν για το περιοδικό ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
Το θέμα αυτό έχει αναπτυχθεί επίσης σε τρία άρθρα (συνέχειες) στο περιοδικό ΤΕΧΝΙΚΑ

Πρωτόκολλο ελέγχου και επανελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384;

Δεν προβλέπεται απο το πρότυπο συγκεκριμένος τύπος - φόρμα πρωτοκόλλου.
Εχει δημιιουργηθεί μια φόρμα με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και το γερμανικό σύστημα ελέγχου ηλεκτρικών εγκατάστασεων. Αν υπάρχει ενδιαφέρον για αποστολή, στείλτε μας ενα
Ε-mail από την σελίδα επικοινωνίας του site, ή στο info@sarrisg.gr

Ελληνικό σύστημα ελέγχου για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
Με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384
Άρθρο στο Δελτίο του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων στο τεύχος Μάρτιος 2007. Διαθέσιμο αρχείο σε Acrobat (1,9Mb)

Powered by CMSimple_XH | Template by Ellis.gr