Αρχική Σελίδα Αναζήτηση Διάγραμμα Ιστοσελίδας
 

Τελευταία ενημέρωση::
November 06, 2018, 22:09


Ηλεκτροπληξίες στην Ελλάδα

Οι συνέπειες μιας ηλεκτροπληξίας για τον ηλεκτρολόγο που συνέταξε την ΥΔΕ και για τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης

Πρίν τρία χρόνια, στις 03.09.2013 στην Θήβα, ένας νέος 18 ετών σκοτώθηκε από ηλεκτροπληξία. Περισσότερα στοιχεία για το τραγικό αυτό δυστύχημα υπάρχουν παρακάτω σε αυτή την σελίδα. Μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο που προέκυψε από εφαρμογή του Νόμου 3982 και του Προεδρικού Διατάγματος 108, ανακοινώθηκαν πρόσφατα στην διαύγεια οι συνέπειες / οι επιπτώσεις του δυστυχήματος αυτού για τον ηλεκτρολόγο που είχε συντάξει την ΥΔΕ και για τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης.
Συνοπτικά:  
Από τα αποτελέσματα των ελέγχων και από τις αποφάσεις που συνδέονται με αυτά κρίνονται και οι δύο υπεύθυνοι για το δυστύχημα.
Ο ηλεκτρολόγος, επειδή δεν εφήρμοσε την παράγραφο 3 του άρθρου 5 για τον ετήσιο έλεγχο και επανέλεγχο των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων της Υ.Α.Φ7.5/1816/88/27-02-2004 (ΦΕΚ 470Β’ /05-03-2004) με θέμα «Αντικατάσταση του ισχύοντος ΚΕΗΕ με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384”, με αποτέλεσμα την πρόκληση θανατηφόρου ατυχήματος (τουτέστιν δυστυχήματος).
Του επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ και ανάκληση της επαγγελματικής του αδείας για χρονικό διάστημα τριών μηνών.
Αναλυτικά στοιχεία υπάρχουν στην διαύγεια με ΑΔΑ: 70ΘΚ7ΛΗ-8Σ6
Ο ιδιοκτήτης, επειδή επέτρεψε στην εν λόγω Ε.Η.Ε ηλεκτρολόγοι (αδειούχοι ή μη) πριν ή μετά την Υ.Δ.Ε. να κάνουν επεμβάσεις χωρίς αίσθημα ευθύνης και με άγνοια του κινδύνου για την ασφάλεια των χρηστών, να μετατρέπουν αυτήν προσθέτοντας γραμμές, διακλαδίζοντας γραμμές, μεγαλώνοντας την ικανότητα των Τ/Α όταν αυτές έπεφταν (μαρτυρώντας τις κακοτεχνίες της Ε.Η.Ε.), με αποκορύφωμα την αφαίρεση της γείωσης (με το τσάκισμα & κόψιμο με ηλεκτρολογικό κόφτη των ελασμάτων του πολύπριζου που τροφοδοτούσε την μηχανή παρασκευής γρανίτας) που σε συνδυασμό με την αφαίρεση ή ανυπαρξία του Δ.Δ.Ε. αφαίρεσαν όλα τα μέτρα προστασίας των ανθρώπων» με αποτέλεσμα την πρόκληση θανατηφόρου ατυχήματος - τουτέστιν δυστυχήματος-.
Του επιβάλλεται πρόστιμο 50.000 ευρώ και ανάκληση της επαγγελματικής του αδείας για χρονικό διάστημα τριών μηνών.
Αναλυτικά στοιχεία υπάρχουν στην διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΛΙΝ7ΛΗ-ΓΟΤ
Συμπερασματικά:
Όπως αναφέρεται συχνά σε αυτό το site, οι ηλεκτρολογικές εργασίες είναι εργασίες υψηλής υπευθυνότητας και υψηλού ρίσκου. Είναι κρίμα να χάνονται σήμερα άνθρωποι με αιτία την επικίνδυνη λειτουργία μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης και να καταστρέφεται η ζωή επαγγελματιών για τον ίδιο λόγο, όταν υπάρχουν τόσα μέσα και δυνατότητες ενημέρωσης και προστασίας. Οι επιπτώσεις που αναφέρθηκαν μπορούν να έχουν και άλλες συνέπειες άπό τις διεκδκήσεις που μπορούν να ζητήσουν οι συγγενείς του θύματος. Περισσότερη λοιπόν προσοχή και επαγγελματική υπευθυνότητα.
Και κάτι ακόμα: Συστηματική, συνεχής ενημέρωση των ιδιοκτητών / χρηστών των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Είναι και αυτοί υπεύθυνοι για την εγκατάσταση τους όπως συμπεραίνεται από τα παραπάνω!

Η διατύπωση αυτών των αποφάσεων επιβολής προστίμου και ανάκλησης αδείας θα μπορούσε να είναι ηλεκτρολογικά περιεκτικότερη. Διαβάζοντας και τις δύο αποφάσεις, το συμπέρασμα που προκύπτει κατά την άποψη μου για τον ηλεκτρολόγο είναι ότι η ΥΔΕ δεν ήταν σωστή.

Γιώργος Σαρρής
 

 Ηλεκτροπληξίες στην Ελλάδα

Η ηλεκτρολογική νομοθεσία, τα ηλεκτρολογικά πρότυπα, οι ηλεκτρολογικοί κανονισμοί, οι αρχικοί έλεγχοι, οι επανέλεγχοι, οι ΥΔΕ, οι ΥΔΚΕ κλπ έχουν ένα και μόνο σκοπό: Να μην συμβαίνουν ατυχήματα ή δυστυχήματα με αιτία τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Γιατί αν και όταν συμβεί ηλεκτρολογικό ατύχημα ή δυστύχημα, οι συνέπειες του είναι συνήθως ιδιαίτερα επώδυνες. Όχι μόνο για τους παθόντες αλλά δυστυχώς και για τον ηλεκτρολόγο που έχει αναλάβει την ευθύνη της ηλεκτρικής εγκατάστασης που έχει προκύψει το συμβάν. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα στον ελληνικό ηλεκτρολογικό κλάδο κάποιοι ηλεκτρολόγοι (λίγοι, αλλά από όλες τις βαθμίδες) οι οποίοι δεν εκτιμούν τους κινδύνους και τα ρίσκα των εγκαταστάσεων που κατασκευάζουν, επισκευάζουν ή (δεν) ελέγχουν. Μια κλασική θέση τους είναι: Τόσα χρόνια έτσι δουλεύω και δεν μου έχει προκύψει τίποτα στραβό…  Όμως το ‘’στραβό’’ μια φορά συμβαίνει και τότε αρχίζουν τα δύσκολα: Αστυνομία, πραγματογνώμονες, δικηγόροι, δικαστήρια, ποινές, διεκδικήσεις και γενικά ό,τι σημαίνει η ενδέκατη εντολή: Ου μπλέξεις!. Εδώ και μερικά χρόνια, ερευνώντας ο γράφων για ηλεκτροπληξίες στην Ελλάδα, διαπιστώνει:
1. Ότι οι ηλεκτροπληξίες γενικά δεν ‘’ακούγονται’’ στην χώρα μας. Τα ελληνικά ΜΜΕ αναφέρονται (αν κάνουν αναφορά) συνοπτικά και στα γρήγορα. Ίσως γιατί τα γεγονότα αυτά δεν ‘’πουλάνε’’.  Τα τροχαία π.χ. έχουν περισσότερη δημοσιότητα. Έτσι το κοινό δεν ενημερώνεται και δεν ευαισθητοποιείται για το τι σημαίνει ηλεκτρολογική ασφάλεια.  
2. Ούτε οι ηλεκτρολόγοι (εκτός από τους εμπλεκόμενους) ενημερώνονται για τα γεγονότα αυτά. Οι πραγματογνωμοσύνες  χρησιμοποιούνται μόνο για τις ανακριτικές και δικαστικές διαδικασίες. Τα παθήματα δεν γίνονται μαθήματα για τον ελληνικό ηλεκτρολογικό κλάδο. Σε άλλες χώρες οι πραγματογνωμοσύνες από τέτοια γεγονότα παίρνουν συστηματική κλαδική δημοσιότητα για ενημέρωση των επαγγελματιών.
3. Ότι δεν διαχωρίζονται στατιστικά οι ηλεκτροπληξίες, σε αυτές που προκύπτουν από τα ηλεκτρικά δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, από αυτές που προκύπτουν από τις κτιριακές – εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Έτσι οι στατιστικές μας δεν είναι περιεκτικές όσο θα έπρεπε.
Γιατί οι ηλεκτροπληξίες, που προκύπτουν από τις κτιριακές – εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστήσεις έχουν περισσότερο ενδιαφέρον (πιθανόν και εμπλοκή) για τους επαγγελματίες ηλεκτρολόγους όλων των βαθμίδων.
Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις δημιουργείται μια συλλογή ηλεκτροπληξιών εδώ στο site. Συγκεντρώνονται στοιχεία από σχετικά πρόσφατες ηλεκτροπληξίες, με βασικό κριτήριο ότι προέκυψαν (από ότι διαφαίνεται) σε κτιριακές – εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Κάθε περίπτωση θα μπορούσε να είναι ένα ηλεκτρολογικό μάθημα. Σχεδόν όλα τα στοιχεία αυτά προέρχονται από το internet.
Ελπίζω, τα παρακάτω γεγονότα να είναι μια αιτία σκέψης και προβληματισμού για όσους τα διαβάσουν. Κλείνοντας την εισαγωγή αυτή με ένα στόχο και ταυτόχρονα με μια ευχή: Καλύτερες ασφαλέστερες ελληνικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για λιγότερες τέτοιες δυσάρεστες καταστάσεις.

Γιώργος Σαρρής

 

27.02.2018 Πάτμος
Βρέφος εκτός κινδύνου μετά από ηλεκτροπληξία
Άγιο είχε το ενός έτους βρέφος που κτυπηθηκε από ηλεκτρικό ρεύμα , ενώ έπαιζε στο δωμάτιο του.  Συγκεκριμένα η μικρή έπαιζε όταν ξαφνικά η μητέρα της άκουσε κλάματα . Στην αρχή δεν κατάλαβε γιατί έκλαιγε αλλά στη συνέχεια και με τη βοήθεια της μικρής , συνδυάζοντας το και με την πτώση. της ασφάλειας του ηλεκτρικού ρεύματος κατάλαβε ότι κατά πάσα πιθανότητα προήλθε από πρίζα στην οποία προφανώς έβαλε το δακτυλάκι της ή ακούμπησε το στόμα της η μικρή. Αμέσως η μητέρα την μετέφερε στο Κ.Υ.Πάτμου. Κλήθηκε το ΕΚΑΒ και και το βρέφος με σουπερ πουμα της πολεμικής αεροπορίας διεκομίσθη στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ρόδου και από κει στο ΠΑΓΝΙ του Ηρακλείου Κρήτης. Η ενός έτους μικρή δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο .Κοντά της είναι οι γονείς της

 https://www.patmostimes.gr/category/10479-vrefos-ektos-kindynou-meta-apo-ilektropliksia

 

18.12.2017 Στεφανοβίκειο Μαγνησίας
Τρίχρονο κορίτσι έπαθε ηλεκτροπληξία παίζοντας με πρίζα 
Ένα κοριτσάκι, μόλις 3 χρονών, έπαθε ηλεκτροπληξία στο Στεφανοβίκειο της Μαγνησίας, λίγο πριν από το μεσημέρι και νοσηλεύεται στο «Αχιλλοπούλειο» νοσοκομείο του Βόλου.  Το κοριτσάκι έπαιζε στο σπίτι του και βρισκόταν υπό την επιτήρηση της γιαγιάς του, όταν η παιδική περιέργεια το οδήγησε σε μία πρίζα του σπιτιού. Η 3χρονη που «χτυπήθηκε» από το ρεύμα και βρισκόταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Βελεστίνου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την ανανήψουν, ενώ ειδικό ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο του Βόλου για περίθαλψη και νοσηλεία. Η κατάσταση του κοριτσιού παρακολουθείται από τους γιατρούς. 

http://newsmessinia.blogspot.com/2017/12/blog-post_432.html

 

23.10.2017 Κρήτη, Άγιος Νικόλαος 
Νεκρός εργάτης από ηλεκτροπληξία
Δυο ακόμα τραυματίες ένας εκ των τραυματισμένων νοσηλεύεται στην ΜΕΘ σε σοβαρή κατάσταση και ο άλλος στην χειρουργική κλινική του Νοσοκομείου.  Ατύχημα κοντά στο βιολογικό καθαρισμό Αγίου Νικολάου. Νεκρός ο ένας εργάτης από την ηλεκτροπληξία. Πρόκειται για άνδρα αλβανικής καταγωγής περίπου 40 ετών. Παρά την μεγάλη προσπάθεια ανάνηψης που καταβλήθηκε στην αίθουσα αναζωογόνησης βαρέως πάσχοντος των ΤΕΠ του ΓΝΑΝ. Το ατύχημα προέκυψε από ηλεκτροπληξία όταν, σύμφωνα με μαρτυρία, ακούμπησαν στο έδαφος μια μεγάλη σιδερένια επιφάνεια που κουβαλούσαν. Ο ένας εργαζόμενος είναι καλύτερα και μπήκε περπατώντας στο χώρο των επειγόντων.

http://www.zarpanews.gr/%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7-%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%82-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BE/ 

05.10.2017 Σέρρες
Σε κρίσιμη κατάσταση 7χρονος που έπαθε ηλεκτροπληξία
Ένα επτάχρονο παιδί υπέστη ηλεκτροπληξία, καθώς ήρθε χθες σε επαφή με οικιακή πρίζα την ώρα που βρισκόταν μαζί με την 4χρονη αδελφή του στο σπίτι του στον οικισμό Ρομά «Άγιος Ραφαήλ» των Σερρών. Συγγενείς μετέφεραν τον ανήλικο στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του στο «Ιπποκράτειο», όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με πληροφορίες. Πηγές της αστυνομίες ανέφεραν ότι ο 7χρονος έβαλε το χέρι στην πρίζα του μπάνιου με συνέπεια να χτυπηθεί από ηλεκτρικό ρεύμα, και ότι οι γονείς του απουσίαζαν από το σπίτι. Από την Εισαγγελία Σερρών δόθηκε εντολή να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος τους.

http://www.mypreveza.gr/2017/10/%CF%83%CE%B5-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-7%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%B5.html

 

14.07.2017 Χαλκιδική
Ηλεκτροπληξία εργαζομένου σε πρατήριο καυσίμων
Ένας 40χρονος ηλεκτρολόγος έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας σήμερα (14/7) στη Χαλκιδική. Το τραγικό συμβάν εκτυλίχτηκε στην περιοχή Ορμύλια της Χαλκιδικής, όταν ο άτυχος άνδρας εκτελούσε εργασίες σε πρατήριο υγρών καυσίμων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 40χρονος χτυπήθηκε από ρεύμα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. 

http://www.typosthes.gr/gr/topika/article/134988/nekros-40hronos-ilektrologos-en-ora-ergasias-sti-halkidiki-/

 

28.06.2017 Αρχαία Νεμέα 
Νεκρός 39χρονος από ηλεκτροπληξία την ώρα που κούρευε το γκαζόν
Ποιος θα περίμενε ότι η απόφαση του 39χρονου να κουρέψει σήμερα το απόγευμα το γκαζόν στο σπίτι του στην Αρχαία Νεμέα Κορινθίας θα απέβαινε μοιραία για τη ζωή του. Ο 39χρονος την ώρα που χειριζόταν τη μηχανή γκαζόν, κάτω από συνθήκες που ακόμα ερευνώνται, κεραυνοβολήθηκε από ηλεκτρικό ρεύμα. Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και Ειδικός Καρδιολόγος.  Το άψυχο σώμα του άτυχου άνδρα μεταφέρθηκε για νεκροψία –νεκροτομή στο Νοσοκομείο Κορίνθου, ώστε να διαλευκανθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

http://www.protothema.gr/greece/article/692612/arhaia-nemea-nekros-39hronos-apo-ilektroplixia-tin-ora-pou-koureue-to-gazon/

 

06.04.2017 Λάρισα

Σοκ στο κέντρο της Λάρισας: Νεκρός άνδρας από ηλεκτροπληξία
Νεκρός εντοπίστηκε μέσα στο διαμέρισμά του το απόγευμα της Πέμπτης ένας άνδρας στην Λάρισα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τα τοπικά μέσα ο άνδρας ήταν 35 ετών περίπου, αλλοδαπός, ενώ βρέθηκε νεκρός μέσα στο μπάνιο του διαμερίσματός του. Στο σημείο μετέβη άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και η διακομιδή του στο νοσοκομείο, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Ο θάνατός του πιθανότατα οφείλεται από ηλεκτροπληξία ενώ τα ακριβή αίτια θα εξακριβωθούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

 http://www.iefimerida.gr/news/329891/sok-sto-kentro-tis-larisas-nekros-andras-apo-ilektroplixia-eikones#ixzz4dZAagfXJ

 

20.12.2016 Ηράκλειο
Έκλεψαν τη γείωση και προκάλεσαν ηλεκτροπληξία! 
Λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή του εξ αιτίας ασυνείδητων “κυνηγών” χαλκού, ένας εργαζόμενος στο αντλιοστάσιο του δήμου Φαιστού ο οποίος προσπάθησε να θέσει σε λειτουργία το μηχάνημα και κεραυνοβολήθηκε από ισχυρή ηλεκτρική εκκένωση με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά! Αιτία για το απίστευτο εργατικό ατύχημα, ήταν η εισβολή αγνώστων οι οποίοι είχαν κλέψει την κεντρική γείωση του αντλιοστασίου για να πάρουν το χαλκό! Ο άτυχος δημοτικός υπάλληλος δεν το αντιλήφθηκε και υπέστη ηλεκτροπληξία. Στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε άμεσα, διαπιστώθηκε ότι δεν διέτρεχε κίνδυνο η ζωή του. Ωστόσο, παραμένει για νοσηλεία.

http://www.protothema.gr/greece/article/638714/irakleio-eklepsan-ti-geiosi-kai-prokalesan-ilektroplixia/

 

23.08.2016 Ρέθυμνο
Νεκρός 22χρονος - Κεραυνοβολήθηκε από ρεύμα
Τραγικό τέλος είχε σήμερα το απόγευμα ένας νέος μόλις 22 ετών στο Ρέθυμνο, στην περιοχή Παγκαλοχώρι. Ποιος θα περίμενε ότι η απόφαση του 22χρονου να βοηθήσει την αδερφή του κουρεύοντας το απόγευμα το γκαζόν στο σπίτι της, θα απέβαινε μοιραία για τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες ο 22χρονος την ώρα που χειριζόταν τη μηχανή γκαζόν, κάτω από συνθήκες που ακόμα ερευνώνται, κεραυνοβολήθηκε από ηλεκτρικό ρεύμα. Αμέσως μεταφέρθηκεμε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών ο 22χρονος δεν τα κατάφερε. Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή από τον ιατροδικαστή, ενώ οι αρχές ερευνούν το τραγικό περιστατικό και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε.

http://flashnews.gr/post/281690/nekros-22xronos-sto-rethymno-keraynobolhthhke-apo-reyma

  

12.08.2016 Σαγέϊκα Αχαϊας
Θρήνος για τον 35χρονο που υπέστη ηλεκτροπληξία και πέθανε – Πατέρας 4 παιδιών! 
Συγκλονισμένοι είναι οι κάτοικοι στα Σαγέικα της Δυτικής Αχαίας από τον απροσδόκητο χαμο του 35χρονου Χρυσοβαλάντη Τσιτσίκου χθες το απόγευμα από ηλεκτροπληξία την ώρα που εκτελούσε εργασίες συντήρησης στο σπίτι του.Ο άτυχος άνδρας, αντιπρόεδρος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του σχολείου των Σαγείκων, γύρω στις 4 χθες το απόγευμα, εκτελούσε εργασίες συντήρησης στο σπίτι του, και πιο συγκεκριμένα εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης, ωστόσο από αδέξιο χειρισμό και απροσεξία, τον χτύπησε το ρεύμα και πέθανε. Το περιστατικό συνέβη στον παλαιό οικισμό του Γεωργικού Συνεταιρισμού Σαγείκων όπου και βρίσκεται καταυλισμός Ρομά. Ο 35χρονος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας που ήταν και το πλησιέστερο, όπου ήταν πλέον πολύ αργά καθώς απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Κατόπιν μεταφέρθηκε η σορός του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο για τη διενέργεια νεκροψίας. Απαρηγόρητη είναι η σύζυγός του Ροζίτα και τα τέσσερα παιδιά τους αλλά και ολοκληρη η τοπική κοινωνία στην οποία ήταν αγαπητός.

Πηγή: http://sinidisi.gr/periferia/95674-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%B8%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-35%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF-%CF%80%CE%BF

  

07.08.2016 Πάτρα
Οκτάχρονη υπέστη ηλεκτροπληξία από αυτοσχέδια καλωδίωση
Στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Πάτρας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου μία οκτάχρονη, η οποία υπέστη ηλεκτροπληξία, όταν ήλθε σε επαφή με αυτοσχέδια καλωδίωση ρεύματος, σε περιοχή της Κάτω Αχαΐας. Σύμφωνα με την Αστυνομία, την αυτοσχέδια καλωδίωση είχε κάνει μια 49χρονη, με σκοπό να συνδέσει την παροχή ρεύματος του σπιτιού της, από δύο δημοτικούς στύλους ηλεκτροφωτισμού, χωρίς όμως να υπάρχουν μέτρα ασφαλείας. Κάποια στιγμή και ενώ η 8χρονη βρισκόταν σε κοινόχρηστο χώρο, ήλθε σε επαφή με την αυτοσχέδια καλωδίωση, με αποτέλεσμα να υποστεί ηλεκτροπληξία.Το παιδί διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας και στη συνέχεια στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Πάτρας, όπου και παραμένει νοσηλευόμενο.Σύμφωνα με πληροφορίες, η υγεία της οκτάχρονης δεν διατρέχει κίνδυνο, αλλά θα παραμείνει στο νοσοκομείο για καθαρά προληπτικούς λόγους.Στο μεταξύ, αστυνομικοί του τμήματος Κάτω Αχαΐας μετέβησαν στην περιοχή και συνέλαβαν την 49χρονη, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και κλοπή.

Πηγή: http://news.in.gr/greece/article/?aid=1500094463


13.06.2016 Κιλκίς
Νεκρός 52χρονος από ηλεκτροπληξία
Τραγικό θάνατο από ηλεκτροπληξία βρήκε ένας 52χρονος στο Σταυροχώρι Κιλκίς, σύμφωνα με την Αστυνομία. Όπως έγινε γνωστό, ο άτυχος άνδρας καθάριζε το φρεάτιο του σπιτιού του, όταν ήρθε σε επαφή με ηλεκτρική αντλία, με συνέπεια να υποστεί ηλεκτροπληξία. Το περιστατικό διαδραματίστηκε χθες το μεσημέρι και ερευνάται από το αστυνομικό τμήμα Κιλκίς. 

Πηγή: http://www.kathimerini.gr/863571/article/epikairothta/ellada/kilkis-nekros-52xronos-apo-hlektroplh3ia

 

16.10.2015 Ρόδος
Ανήλικη έπαθε ηλεκτροπληξία σε στάση λεωφορείου – αποζημίωση διεκδικούν οι γονείς της
Για τυπικό λόγο και συγκεκριμένα εξαιτίας της μη χορήγησης πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο, που τους εκπροσώπησε, απορρίφθηκε από το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου η αγωγή που άσκησαν κατά του Δήμου Ρόδου, δύο κάτοικοι Θεσσαλονίκης, γονείς ανήλικης, που τραυματίστηκε από ηλεκτροπληξία σε στάση λεωφορείου. Οι γονείς ζητούσαν να υποχρεωθεί ο εναγόμενος Δήμος Ρόδου να τους καταβάλει, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής και με απόφαση που θα κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, το ποσό των 250.000 ευρώ – αφαιρούμενου του ποσού των 50 ευρώ, την ικανοποίηση του οποίου επιφυλάχθηκαν να επιδιώξουν στο ποινικό δικαστήριο – ως χρηματική ικανοποίηση, για αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που, κατά τους ισχυρισμούς τους, υπέστη η ανήλικη κόρη τους, συνεπεία τραυματισμού της από ηλεκτροπληξία κατά την επαφή της σε μεταλλικό υπόστεγο της στάσης λεωφορείου, ιδιοκτησίας του Δήμου, που βρίσκεται μπροστά στο πρώην δημαρχιακό μέγαρο Κρεμαστής Ρόδου. Σημειώνεται ότι το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου έχει κρίνει αθώα λόγω αμφιβολιών την διευθύνουσα σύμβουλο και πρόεδρο του Δ. Σ. της εταιρείας INTERMEDIA A.E. που είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως σε ποινή φυλάκισης 6 μηνών με 3ετή αναστολή για σωματική βλάβη από αμέλεια δια παραλείψεως εξαιτίας του συγκεκριμένου τραυματισμού. Η κατηγορούμενη είχε κριθεί συγκεκριμένα ένοχη για το ότι την 21η Αυγούστου 2005 ως εκπρόσωπος της ως άνω εταιρείας η οποία είχε την εκμετάλλευση των στεγάστρων (στάσεων των λεωφορείων) για διαφημιστικούς σκοπούς δεν είχε τοποθετήσει ρελέ ασφαλείας σε φωτιζόμενο τμήμα στάσης λεωφορείων με αποτέλεσμα να προκληθεί σωματική κάκωση στην ανήλικη η οποία ακούμπησε το δεξί της χέρι στο μεταλλικό υπόστεγο μπροστά από το κτήριο που στεγαζόταν τότε το Δημαρχείο Κρεμαστής και λόγω της κακής ηλεκτρολογικής σύνδεσης υπέστη ηλεκτροπληξία. Διαπέρασε συγκεκριμένα ηλεκτρικό ρεύμα στο σώμα της, από «τρύπα» που δημιουργήθηκε, στο χέρι της και έχασε τις αισθήσεις της. Ο συνήγορος υπεράσπισης της κατηγορούμενης κ. Στέλιος Κιουρτζής επεσήμανε στην αγόρευσή του ότι η εντολέας του είχε λάβει όλα τα μέτρα προστασίας στην τοποθέτηση της συγκεκριμένης στάσης λεωφορείων και ότι άγνωστοι είχαν αφαιρέσει το καλώδιο ηλεκτροδότησης προκειμένου να ηλεκτροδοτήσουν κινητή καντίνα στο πανηγύρι της Παναγιάς.

Πηγή: http://www.dimokratiki.gr/16-10-2015/aniliki-epathe-ilektroplixia-se-stasi-leoforiou-apozimiosi-diekdikoun-i-gonis-tis/

 

03.10.2015 Σχοινούσα  
Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Σχοινούσας, στην είδηση του θανάτου ενός 10χρονου κοριτσιού που υπέστη ηλεκτροπληξία
Η 10χρονη, σύμφωνα με το Cyclades Voice, λίγο πριν πάει για ύπνο μπήκε στην τουαλέτα. Η ώρα περνούσε και ενώ η μικρή καθυστερούσε να βγει οι γονείς του ανησύχησαν και αφού δεν πήραν απάντηση όταν την φώναξαν έσπευσαν στο μπάνιο. Το 10χρονο αγγελούδι τους βρισκόταν αναίσθητο! Η γιατρός στο ιατρείο του νησιού, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατέβαλε συνεχείς προσπάθειες να επαναφέρει το κορίτσι, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Η μικρή είχε μελανά σημεία στο σωματάκι της και όπως ενημερώθηκε σχετικά και το Νοσοκομείο- Κέντρο – Υγείας Νάξου η μικρή υπέστη στο μπάνιο ηλεκτροπληξία, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Πηγή: http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=113770064

 

19.09.2015 Θεσσαλονίκη 
Νεκρός από ηλεκτροπληξία νεαρός εργάτης
Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα σήμερα Σάββατο σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στην περιοχή της Ευκαρπίας στη Θεσσαλονίκη.
Εργάτης νεαρής ηλικίας έπαθε ηλεκτροπληξία περίπου στις 03:00 το μεσημέρι με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ, ενώ οι συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος προς το παρόν ερευνώνται.

Πηγή: http://www.zougla.gr/greece/article/8esaloniki-nekros-apo-ilektropliksia-nearos-ergatis

  

16.08.2015 Αμφιλοχία 
Ηλεκτροπληξία γυναίκας στο Λουτρό  Αμφιλοχίας
Στο Γ. Νοσοκομείο Αγρινίου μεταφέρθηκε γυναίκα η οποία έπαθε ηλεκτροπληξία. Tο περιστατικό συνέβη στο Λουτρό όταν η γυναίκα επιχείρησε να κάνει μπάνιο στο σπίτι της. Απο τη ηλεκτροπληξία δεν τραυματίστηκε σοβαρά μεταφέρθηκε όμως προληπτικά για εξετάσεις λόγω και της εγκυμοσύνης της.

Πηγή: http://e-maistros.gr/main/%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BE%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%81%CF%8C/


30.07.2015 Τρίκαλα 
Τραγωδία με νεκρό Τρικαλινό Ηλεκτρολόγο που κεραυνοβολήθηκε από το ηλεκτρικό ρεύμα
Τραγωδία σήμερα στις 6 το απόγευμα με τον 63χρονο Ηλεκτρολόγο Νίκο Μισδανίτη να χάνει την ζωή του από ηλεκτροπληξία. Όπως αποκαλύπτει το trikalanews.gr ο άτυχος Ηλεκτρολόγος που διέμενε στον Πύργο Τρικάλων, είχε κληθεί να επισκευάσει βλάβη σε οικία στο Καστρί Λουτρό και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σημειώθηκε η τραγωδία. Η σορός έχει μεταφερθεί σε Νοσοκομείο της Λάρισας για νεκροψία-νεκροτομή, αλλά αναμένεται να μεταφερθεί για την διαδικασία σε Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ο εκλιπών αφήνει πίσω την σύζυγό του Βασιλική και τα παιδιά του Βασίλη και Μαρία. Η κηδεία του άτυχου 63χρονου θα τελεσθεί αύριο στις 7 το απόγευμα από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πύργου Τρικάλων. 

Πηγή:htp://www.trikalanews.gr/ta_nea_tis_polis/tragodia_me_nekro_trikalino_hlektrologo_pou_keraunoboli8ike_apo_to_reuma.html#.VbuZHzBloXY.facebook

  

01.05.2015 Βόλος
Με σοβαρά εγκαύματα 28χρονος κλέφτης που έπαθε ηλεκτροπληξία
Με εγκαύματα δευτέρου βαθμού νοσηλεύεται ένας 28χρονος, που ανήμερα την Πρωτομαγιά μπήκε στο Δημοτικό Θέατρο Βόλου, προφανώς για να κλέψει μεταλλικά αντικείμενα και έπαθε ηλεκτροπληξία. Το περιστατικό έγινε χθες το απόγευμα και έγινε αντιληπτό από ηλικιωμένους των ΚΑΠΗ, που ενημέρωσαν το ΕΚΑΒ. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει σοβαρά εγκαύματα δευτέρου βαθμού και το βράδυ μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Θριάσιο Νοσοκομείο Ελευσίνας.
Πηγή: http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=394315&catid=6


01.03.2015 Αμπελόκαμπος, Δήμος Ηλιδας 

Νεκρός 57χρονος από ηλεκτροπληξία
Νεκρός μέσα στο θερμοκήπιό του έπεσε ο 57χρονος Δ.Χ. από τον Αμπελόκαμπο λίγο μετά τις 2:30 το μεσημέρι της Κυριακής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patrisnews.com, ο άτυχος αγρότης μετέβη στο θερμοκήπιό του, πίσω από την κεντρική πλατεία του χωριού, και υπέστη ηλεκτροπληξία στην προσπάθειά του να χρησιμοποιήσει το κομπρεσέρ για τα λάστιχα του αυτοκινήτου του. 

Πηγή: Πηγή: http://www.patrisnews.com/nea-enimerosi/ileia/nekros-57hronos-apo-ilektroplixia-ston-ampelokampo

01.12.2014 Χανιά 
Νεκρός 48χρονος από ηλεκτροπληξία
Ένα τραγικό δυστύχημα συνέβη το πρωί στην Κερά Αποκορώνου Χανίων.
Ένας 48χρονος άντρας κεραυνοβολήθηκε από ρεύμα, ενώ έκανε εργασίες σε θερμοσίφωνα σε σπίτι στο χωριό. Ο άτυχος άντρας είχε ανέβει στο πατάρι οικίας για να συντηρήσει το θερμοσίφωνα, όμως εξαιτίας διαρροής «χτυπήθηκε» από το ρεύμα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Βάμου, όμως δυστυχώς ήταν ήδη αργά. Παρά τις προσπάθειες που έκαναν οι διασώστες ο 48χρονος δεν ανένηψε.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα διερευνώνται, όπως αναφέρει το flashnews.
 
23.11.2014 Κοζάνη
Σε νέα δίκη τρεις αξιωματικοί για το θάνατο φαντάρου από ηλεκτροπληξία το 2008
Ο Αρειος Πάγος με την υπ' αριθμ. 1047/2014 απόφασή του αναίρεσε απόφαση του Πενταμελούς Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, με την οποία αθωώθηκαν τρεις στρατιωτικοί από την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια φαντάρου από ηλεκτροπληξία στο Στρατόπεδο Μακεδονομάχων στην Κοζάνη. Οι τρεις αξιωματικοί θα δικαστούν και πάλι στο Πενταμελές Αναθεωρητικό Δικαστήριο για το ίδιο αδίκημα. Στο Στρατόπεδο Μακεδονομάχων στις 18 Αυγούστου 2008 βρήκε τραγικό θάνατο φαντάρος λόγω προβλήματος στο σύστημα κεντρικής γείωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Από άγνωστη αιτία, διέρρευσε ηλεκτρικό ρεύμα στο ηλεκτρολογικό δίκτυο του στρατοπέδου το οποίο διοχετεύτηκε προς τη γη μέσω του σώματος του άτυχου φαντάρου, την ώρα που έκανε μπάνιο, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο από ηλεκτροπληξία.
Οι τρεις στρατιωτικοί ήταν υπεύθυνοι για το σύστημα υγιεινής και ασφαλείας του στρατοπέδου και τους είχαν ανατεθεί καθήκοντα επιθεωρητών και με αυτή την ιδιότητα πραγματοποιούσαν ελέγχους στις κτιριακές εγκαταστάσεις του στρατοπέδου. Όπως αναφέρεται στην απόφαση του Αρείου Πάγου οι εμπλεκόμενοι στρατιωτικοί δεν είχαν την κατάλληλη εκπαίδευση πάνω σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Ο Άρειος Πάγος αναίρεσε την απόφαση του Πενταμελούς Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, καθώς έκρινε ότι δεν έχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, ενώ παράλληλα έχει και αντιφατική αιτιολογία.
 
15.10.2014 Κιλκίς
Ηλεκτροπληξία σε βιομηχανία
Νεαρός έχασε τη ζωή του στους Κάτω Αποστόλους Κιλκίς εν ώρα εργασίας. Πρόκειται για 30χρονο που εργαζόταν σε βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων της περιοχής. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τρίτης κάτω από συνθήκες που ερευνώνται. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας πιθανότατα υπέστη ηλεκτροπληξία, με συνέπεια να τραυματιστεί θανάσιμα.
 
 
03.09.2014 Καρούτες Ολυμπίας
Νεκρός 45χρονος πυροσβέστης από ηλεκτροπληξία
Ένας πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Πύργου, όταν σύμφωνα με μαρτυρίες νωρίτερα χτυπήθηκε απο ηλεκτρικό ρεύμα. Ο 45χρονος πυροσβέστες εκτελούσε εργασίες σε πρατήριο υγρών καυσίμων συγγενικού του προσώπου στις Καρούτες Αρχ. Ολυμπίας και χρησιμοποιούσε σύμφωνα με πληροφορίες ένα κρουστικό δράπανο, όταν συνέβη το κακό. O 45χρονος πυροσβέστης υπηρετούσε στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αρχαίας Ολυμπίας και καταγόταν από το Γούμερο, ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Στο νοσοκομείο του Πύργου, όπου έχει μεταφερθεί εκτυλίσσονται τραγικές σκηνές. Έχουν μεταβεί εκεί τα μέλη της οικογένειάς του, φίλοι, συγγενείς και πολλοί συνάδελφοι, όλοι συγκλονισμένοι από την τραγωδία. Ο πυροσβέστης, σήμερα είχε ημερήσια ανάπαυση, μετά από νυχτερινή υπηρεσία και το δυστύχημα συνέβη εκτός υπηρεσίας.
 
04.08.2014 Μοίρες Ηρακλείου
Από διαρροή ρεύματος σε κινητό τηλέφωνο η ηλεκτροπληξία του 17χρονου!
Η διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος από κινητό τηλέφωνο την ώρα της φόρτισης του στάθηκε η αιτία, σύμφωνα με πληροφορίες, να κεραυνοβοληθεί ο 17χρονος που αυτή την ώρα δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΑΓΝΗ. Σύμφωνα με πληροφορίες του inotos.gr o17χρονος από τον οικισμό Χρυσόστομο του δήμου Φαιστού, βγήκε από πισίνα ξενοδοχείου στους Καλούς Λιμένες και στην προσπάθεια του να αποσυνδέσει το κινητό του που φόρτιζε κτυπήθηκε από διαρροή ρεύματος και καθώς ήταν βρεγμένος η ηλεκτροπληξία ήταν δεδομένη. Από εκεί και πέρα αρχίζει η μεγαλύτερη περιπέτεια για τη ζωή του 17χρονου καθώς τουρίστες και φίλοι του προσπαθούσαν επι 45 λεπτά(!) με τεχνητές αναπνοές να κρατήσουν στη ζωή τον νεαρό. Το ασθενοφόρο τελικά έφτασε με καθυστέρηση 45 λεπτών ενώ ο εγκέφαλος του άτυχου 17χρονου έμεινε για 40 περίπου λεπτά χωρίς οξυγόνο γι αυτό και κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη η κατάσταση του. Το περιστατικό ερευνά το ΑΤ Μοιρών.
 
07.06.2014 Ρόδος
Ηλεκτροπληξία σε ξενοδοχείο
Σε σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Ρόδου ο ξενοδοχοϋπάλληλος ο οποίος έπαθε ηλεκτροπληξία την ώρα που εργαζόταν. Το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε προχτές το απόγευμα σε ξενοδοχείο της ανατολικής πλευρά της Ρόδου, και αμέσως σήμανε συναγερμός στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
 
30.05.2014 Φάρσαλα.
Κεραυνοβολήθηκαν από ηλεκτρικό ρεύμα κατά το χειρισμό μπετονιέρας:

Δύο εργαζόμενοι σε νεοανεγειρόμενη οικοδομή, με αποτέλεσμα ο ένας να πέσει νεκρός και ο άλλος να τραυματισθεί. O 42χρονος άτυχος οικοδόμος Βάιος Φεγγίτης κατά την ώρα της εργασίας του αντιλήφθηκε ότι ο βοηθός του Αθανάσιος Αργυράκης 34 χρ., που χειριζόταν ηλεκτροκίνητη μπετονιέρα, είχε υποστεί ηλεκτροπληξία. Σπεύδοντας σε βοήθεια κεραυνοβολήθηκε ο ίδιος από το ηλεκτρικό ρεύμα με αποτέλεσμα να σκοτωθεί επί τόπου, ενώ ο βοηθός του τραυματίστηκε. Το δυστύχημα σημειώθηκε στη 1.30 το μεσημέρι, ενώ εκτελούσαν εργασίες σε οικοδομή κοντά στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Φαρσάλων. Σύμφωνα με πληροφορίες το δυστύχημα οφείλεται σε διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος.

25.02.2014, Σάπες
Στα χέρια αγγειοχειρουργού θύμα ηλεκτροπληξίας
Πρόκειται για 44χρονο άνδρα ο οποίος υπέστη ηλεκτροπληξία στην προσπάθεια του να μεταφέρει ρεύμα από το σπίτι στο υπόστεγο της μονοκατοικίας του. Τον χάρο με τα μάτια του είδε ένας 44χρονος άνδρας από την ευρύτερη περιοχή των Σαπών ο οποίος τραυματίστηκε από χτύπημα ηλεκτροφόρου καλωδίου. Όλα συνέβησαν νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής όταν ο άνδρας, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, προσπάθησε να μεταφέρει ρεύμα σε υπόστεγο από την μονοκατοικία που διέμενε. «Προσπάθησα να τραβήξω το καλώδιο από το σπίτι στο υπόστεγο, να έχω ρεύμα να μπορώ να κάνω τις δουλειές μου», δήλωσε σχετικά στο «Χ». Το καλώδιο, σύμφωνα με όσα υποστήριξε, είχε ρεύμα με αποτέλεσμα να τον χτυπήσει και να πέσει λιπόθυμος. «Δεν κατάλαβα τι έγινε, έπεσα κάτω και ακόμα δε μπορώ να θυμηθώ πως ακριβώς με χτύπησε το ρεύμα» είπε ο άνδρας. Το ασθενοφόρο ειδοποίησε η ηλικιωμένη μητέρα του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Κομοτηνής. Εκεί του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και χορηγήθηκε η θεραπεία για την αντιμετώπιση του πόνου αλλά και την επούλωση των σημαντικών τραυμάτων. Η διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος του προκάλεσε βαριά εγκαύματα στα σημεία εισόδου και εξόδου του ρεύματος. Αν και ο ίδιος δεν θυμάται πως ακριβώς συνέβη το περιστατικό, εκτιμάται πως το σημείο εισόδου του ηλεκτρικού ρεύματος ήταν τα χέρια του, με τα οποία κρατούσε το καλώδιο. Επίσης ο 44χρονος φέρει ένα βαρύ έγκαυμα στην πλάτη, σημείο από όπου σίγουρα εξήλθε το ηλεκτρικό ρεύμα. Ο άνδρας φέρει επιπλέον εγκαύματα στο πρόσωπο, στους ώμους, καθώς και στο θώρακα. Πάντως τα εκτεταμένα εγκαύματα που έχει στα κάτω άκρα είναι αυτά που εμπνέουν ανησυχία στους γιατρούς. «Φορούσε μπότες που έλιωσαν όταν τον χτύπησε το ρεύμα» περιέγραψε η ηλικιωμένη μητέρα του, η οποία βρέθηκε από το πρώτο λεπτό στο πλευρό του.

Πηγή:
http://www.xronos.gr/detail.php?ID=91945

 

27.11 2013
Ρόδος: Πυροσβέστης έπαθε ηλεκτροπληξία στις πλημμύρες της Ρόδου!
Κινδύνευσε να χάσει ακόμη και τη ζωή του πάνω στην εκτέλεση του καθήκοντος ένας πυροσβέστης, ενώ προσπαθούσε να σώσει τις περιουσίες κατοίκων της Κρεμαστής στη Ρόδο που βρέθηκαν στο έλεος του υδάτινου εφιάλτη την περασμένη Παρασκευή!
Ο πυροσβέστης που υπηρετεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου, είχε αναλάβει την άντληση νερών από το υπόγειο ενός σπιτιού, αλλά η αντλία που χειριζόταν υπέστη βραχυκύκλωμα και χτυπήθηκε από ισχυρή ηλεκτρική εκκένωση η οποία τον κεραυνοβόλησε! Για καλή του τύχη, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού κατάλαβε αμέσως τι είχε συμβεί και έβγαλε το καλώδιο από την πρίζα.
Αυτό και το γεγονός ότι φορούσε πολύ χοντρά πλαστικά γάντια και μονωτικά άρβυλα έσωσαν τον πυροσβέστη, που μεταφέρθηκε από συναδέλφους του στο νοσοκομείο όπου παραμένει για προληπτικούς λόγους. Όπως είπαν οι γιατροί, ο οργανισμός του είναι ισχυρός, γι’ αυτό και η καρδιά του άντεξε τα 220 βολτ που δέχθηκε!

Πηγή: http://petraskandalou.blogspot.gr/2013/11/blog-post_6253.html


03.10.2013
Διδυμότειχο: 27χρονος πέθανε από ηλεκτροπληξία εν ώρα εργασίας!
Πρόκειται για έναν 27χρονο, ο οποίος υπέστη ηλεκτροπληξία εν ώρα εργασίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος νέος δούλευε σε χωριό του Διδυμοτείχου σε οικοδομικές εργασίες. Ήταν χειριστής μπετονιέρας και πιθανόν από διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος στο μηχάνημα υπέστη ηλεκτροπληξία. Αποτέλεσμα ήταν ο 27χρονος να χάσει τη ζωή του. Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Διδυμοτείχου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Οι αστυνομικές αρχές διενεργούν έρευνα για την εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό συμβάν.
Πηγή:
http://www.star.gr/Pages/Ellada_Kosmos.aspx?art=197057&artTitle=thrinos_sto_didymoteicho_27chronos_pethane_apo_ilektroplixia_en_ora_ergasias


30.09.2013
Καρδίτσα: 49χρονος πέθανε από ηλεκτροπληξία!
Το απόγευμα της Κυριακής στο Αγναντερό Καρδίτσας, ένας 49χρονος πέθανε από ηλεκτροπληξία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, στην προσπάθειά του να επισκευάσει πλαστικό σωλήνα νερού που ήταν συνδεδεμένος με ηλεκτρικό μοτέρ (αντλία νερού) στην αυλή του σπιτιού του, υπέστη ηλεκτροπληξία  και τραυματίσθηκε θανάσιμα.
Πηγή:
http://www.larissanet.gr/2013/09/30/49xronos-karditsiwtis-pethane-apo-ilektropliksia/

 

03.09.2013
Τραγωδία στη Θήβα: Νεκρός 18 χρονος από ηλεκτροπληξία!
Πήγε να βοηθήσει το φίλο του και συνάντησε το θάνατο.
Το κακό έγινε σήμερα στη 1:00 τα ξημερώματα σε κατάστημα  στη   Θήβα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες  ο άτυχος νεαρός ήταν μαζί με ένα ακόμη φίλο του στο κατάστημα στη πλατεία Θήβας  που διατηρούσε ο φίλος του.
Την ώρα που έκλεινε προσφέρθηκε να τον βοηθήσει. Στην προσπάθειά του να μεταφέρει μηχανή παρασκευής γρανίτας, κεραυνοβολήθηκε από ρεύμα με αποτέλεσμα να πάθει ηλεκτροπληξία.
Ο 18 χρονος διακομίσθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Θηβών, άλλα δυστυχώς ήταν πολύ αργά για να του προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Permissospress ο άτυχος νεαρός που φοιτούσε στο 1o  λύκειο Αγίας Τριάδας Θήβας, είχε πετύχει την εισαγωγή του στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, συγκεντρώνοντας τα περισσότερα μόρια στο σχολείο του.
Προανάκριση για τα αίτια και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό συμβάν διενεργεί το Α.Τ. Θηβών.

Πηγή: http://permisospress.blogspot.gr/2013/09/17.html

03.07.2013
Ηράκλειο: Νεκρός βρέθηκε από συγγενείς του, ένας άνδρας 37ετών, στην Άρβη του Δήμου Βιάννου στην Κρήτη!
Ο άτυχος άνδρας έχασε σήμερα το πρωί τη ζωή του μέσα στο θερμοκήπιο που διατηρούσε, ενώ προσπαθούσε να εκτελέσει εργασίες σε αντλία πηγαδιού που βρίσκεται μέσα στην περιουσία του. Ο 37χρονος τράβηξε μια μπαλαντέζα για πάρει ρεύμα και να ξεκινήσει τις εργασίες, όμως κεραυνοβολήθηκε και έχασε τη ζωή του. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε νεκρός στο σημείο από συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο υπέστη σοκ από την εικόνα που αντίκρισε!
Πηγή:
http://www.tragiko.net/2013/07/38.html

 

26.06.2013
Αιτωλοακαρνανία: Φρικτός θάνατος εργάτη από ηλεκτροπληξία σε σπίτι!
O θάνατος του άτυχου εργάτη στο σπίτι που εργαζόταν ήταν ακαριαίος...
Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άντρας στην Πογωνιά του δήμου Ακτίου-Βόνιτσας γύρω στις 10.00 το πρωί. Σύμφωνα με το citycoice.gr, πρόκειται για έναν Αλβανό εργάτη, ο οποίος την ώρα που έκανε ηλεκτρολογικές εργασίες σε σπίτι βρήκε ακαιριαίο θάνατο από ηλεκτροπληξία.
Οι γιατροί στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε διαπίστωσαν και τυπικά τον θάνατό του, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα αίτια της τραγωδίας...

Πηγή: http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=217674&catid=6


19.05.2013
Πάργα: Πατέρας και κόρη έπαθαν ηλεκτροπληξία!
Πατέρας και κόρη λίγο έλειψε να χάσουν τη ζωή τους από ένα παλιό ψυγείο το βράδυ του Σαββάτου στην Πάργα... Το κορίτσι έπαθε ηλεκτροπληξία αγγίζοντας το ψυγείο, ύστερα από βραχυκύκλωμα που πιθανόν οφείλεται σε χαλασμένο καλώδιο. Αμέσως έσπευσε να τη βοηθήσει ο πατέρας της, όμως χτυπήθηκε και ο ίδιος από το ρεύμα.
Πατέρας και κόρη διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της Πρέβεζας για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία.


Πηγή:
http://www.patra.livecity.gr/109534/parga-pateras-kai-kori-epathan-ilektroplixia

24.04.2013
Ηράκλειο: Στην Αθήνα με C130 o 18χρονος που έπαθε ηλεκτροπληξία!
Με στρατιωτικό αεροσκάφος C-130μεταφέρεται στο ΚΑΤ, στην Αθήνα, ο 18χρονοςπου ¨"χτυπήθηκε" από ηλεκτρικό ρεύμα την ώρα που εκτελούσε εργασίες σε ταράτσα επιχείρησης στην περιοχή της Φοινικιάς.
Ο νεαρός, μετά το ατύχημα μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης της υγείας του που κρίνεται σταθερή αλλά κρίσιμη, αποφασίσθηκε η αεροδιακομιδή του στο ΚΑΤ. Ο νεαρός έφερε εγκαύματα στα άκρα και στον κορμό.
Το ατύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ενώ έπλενε φωτοβολταϊκά πάνελ στην ταράτσα του κτιρίου. 
Στο σημείο έσπευσαν κλιμάκιο της ΕΜΑΚ, δυνάμεις της αστυνομίας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και κλιμάκιο της ΔΕΗ που έκοψε το ρεύμα στην περιοχή προκειμένου να στηθεί η επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του νεαρού. 
Στο σημείο βρίσκονταν και συγγενικά του πρόσωπα που παρακολουθούσαν με αγωνία τις προσπάθειες για τη διάσωσή του.

Πηγή: http://www.nooz.gr/greece/se-sovari-katastasi-18xronos-pou-upesti-ilektropliksia


21.09.2012
Χαλκιδική: Έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία μέσα σε επιχ. μεταποίησης στον Αγ. Μάμα!
Τo απόγευμα της Πέμπτης ένας 18χρονος κατά τη διάρκεια εργασιών εσωτερικού καθαρισμού δεξαμενής επιχείρησης μεταποίησης ελιάς ιδιοκτησίας του πατέρα του, χτυπήθηκε από ρεύμα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
Το δυστύχημα συνέβη στον Άγιο Μάμα Χαλκιδικής. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Νέων Μουδανιών, ενώ ενημερώθηκε σχετικά και η Τεχνική και Υγειονομική Επιθεώρηση Εργασίας Χαλκιδικής.

Πηγή: http://simantra.blogspot.gr/2012/09/blog-post_1548.html


23.06.2012
Μεσολόγγι: Ξύπνησε και είδε τον πατέρα του, να παθαίνει ηλεκτροπληξία!
Ο 53χρονος πατέρας είχε σηκωθεί λίγο νωρίτερα, για να φτιάξει το κλιματιστικό, που είχε σταματήσει να δουλεύει - Τον έτρεξαν σε νοσοκομείο, αλλά ήταν αργά...
Η προσπάθεια επισκευής του κλιματιστικού, είχε τραγική κατάληξη για 53χρονο στο Μεσολόγγι. Ήταν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο άτυχος άνδρας, κάτοικος Μεσολογγίου, διαπίστωσε ότι το κλιματιστικό του δωματίου του, δεν λειτουργούσε.
Στην πρσοσπάθειά του να επιδιορθώσει την εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού του σπιτιού του, υπέστη ηλεκτροπληξία. Οι συγγενείς του, τον μετέφεραν γρήγορα σε νοσοκομείο, αλλά ήταν αργά...
Σύμφωνα με το thebest.gr, οι γιατροί στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, απλά διαπίστωσαν τον θάνατό του...

Πηγή: http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=153116&catid=6

 

22.06.2011
Σκιάθος: Τραγικό θάνατο βρήκε το μεσημέρι της Πέμπτης ένας 37χρονος υδραυλικός
!
Ο αλλοδαπός, υπήκοος Αλβανίας, υπέστη ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια εργασιών που εκτελούσε σε σπίτι.
Σύμφωνα με το E-volos.gr, ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό τμήμα Σκιάθου.

Πηγή: http://www.tragiko.net/p/tragiko-com.html#http://www.tragiko.com/2012/06/blog-post_5887.html

 

02.05.2011
Κως: Πέθανε μπροστά στα μάτια της γυναίκας του από ηλεκτροπληξία!
Η γυναίκα του και ο κουνιάδος του ήταν μάρτυρες του ατυχήματος που στοίχισε την ζωή στον άνθρωπό τους. Παρόλο που προσπάθησαν να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες, δεν τα κατάφεραν. Μάλιστα, ο κουνιάδος του κινδύνευσε και ο ίδιος να χτυπηθεί από το ρεύμα.
Όλα έγιναν όταν με ένα παλιό πολύπριζο προσπάθησε να θέσει σε λειτουργία την αντλία της πισίνας για να ξεκινήσει ο καθαρισμό της. Ωστόσο, το πολύπριζο δεν είχε γείωση και πέταξε ένα σπινθήρα. Ο ίδιος είχε ήδη πατήσει τα νερά από την αντλία, ενώ δεν υπήρχε ρελέ ασφαλείας και η τάση του ρεύματος που τον χτύπησε ήταν θανατηφόρα.
Ο 51χρονος, που ήταν και καθηγητής φυσικής αγωγής, άφησε ορφανή την 17χρονη κόρη του, λίγο πριν δώσει τη μάχη τις με τις πανελλαδικές εξετάσεις.
Τραγική ειρωνεία, την ώρα που εκείνος άφησε την τελευταία του πνοή οι υπόλοιποι συγγενείς του βρίσκονταν σε γάμο πολύ κοντά στο ξενοδοχείο και η είδηση του θανάτου του τους προκάλεσε σοκ!

Πηγή: http://www.tlife.gr/Article/news-kws/0-9-16385.html


04.05.2011
Ηλεία: Κεραυνοβολήθηκε από το ρεύμα στην αυλή του σπιτιού του!
Νεκρός έπεσε 51χρονος στον Πύργο όταν «χτυπήθηκε» από το ηλεκτρικό ρεύμα, αργά το απόγευμα της Τετάρτης (04-05-2011). Ο άτυχος άνδρας χρησιμοποιούσε πλυστικό μηχάνημα στην αυλή του σπιτιού του όταν συνέβη το δυστύχημα.
O 51χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πύργου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ παραγγέλθηκε νεκροψία - νεκροτομή προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του.
Σύμφωνα με το iliatora.gr, πραγματογνώμονες από τη ΔΕΗ Πύργου έλεγξαν το πλυστικό - πιεστικό μηχάνημα και διαπίστωσαν πως στο κάτω μέρος του παρουσίαζε διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος.

Πηγή: http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=76437&catid=6

 

06.04.2011
Καβάλα: Έπαθε ηλεκτροπληξία σε αντλιοστάσιο!
Όλα έγιναν λίγο μετά τις 19.00 το απόγευμα της Τρίτης (05-04-2011) σε αγροτική περιοχή του δημοτικού διαμερίσματος  Ακροποτάμου. Ένας 22χρονος Αλβανός, για άγνωστους λόγους μπήκε σε οικίσκο αντλιοστασίου με αποτέλεσμα να υποστεί ηλεκτροπληξία.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο...

Πηγή: http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=72150&catid=6

Powered by CMSimple_XH | Template by Ellis.gr