Αρχική Σελίδα Αναζήτηση Διάγραμμα Ιστοσελίδας
 

Τελευταία ενημέρωση::
January 25, 2019, 22:14


Ενημέρωση για το ΕΛΟΤ HD 384

Όπως είναι γνωστό, από τον Μάρτιο του 2006 το πρότυπο αυτό αντικατέστησε τον ΚΕΗΕ για τις νέες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και για τις αλλαγές ή τις επεκτάσεις στις υπάρχουσες. Με αυτή την αλλαγή δεν σημαίνει ότι αλλάζει όλη η ηλεκτρολογία, ούτε η τεχνική κατασκευής των ηλεκτρικών μας εγκαταστάσεων.
Το νέο πρότυπο βασίζεται σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά και βελτιώνει πολλά σημεία σχετικά με την ασφάλεια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Στις επόμενες σελίδες συγκεντρώνουμε υλικό με βασικό σκοπό να κάνουμε την εφαρμογή του προτύπου ευκολότερη και περισσότερο αποδοτική.

Για την καλύτερη αξιοποίηση του προτύπου και για την ευκολότερη εφαρμογή του στην πράξη
μια ομάδα εργασίας του ΕΛΟΤ στην οποία συμμετείχε και ο υπογράφων, δημιούργησε
ένα εγχειρίδιο εφαρμογής.

Βιβλία

 

Επίσης υπάρχουν σε αυτόν τον δικτυακό τόπο άρθρα σχετικά με το θέμα

Επιλογές

Powered by CMSimple_XH | Template by Ellis.gr